Högre dödstal i USA än i jämförbara länder

Redan år 2013 så presenterade National Academy of Sciences en omfattande rapport där de jämförde amerikanernas hälsa med personer i liknande länder. Resultaten var mycket dystra då forskarna bakom rapporten visade på att amerikaner ofta har kortare livslängd, drabbas oftare av skador och sjukdomar än andra personer från höginkomstländer (Hacker & Pierson.2016:30).

I en banbrytande studie från år 2015 som genomförts vid Princeton University där de gått på djupet vad gäller dödstalen så har forskarna upptäckt att det är stora skillnader mellan USA och jämförbara länder. De har tittat närmare på vita i åldersgruppen 45-54 år och det visar sig att i USA har de högre dödstal under 2013 än vad som var fallet år 1999. Samtidigt visade sig att bland jämförbara ländera så kom dödstalen att minska dramatiskt för samma åldersgrupp.

Väger man sedan in utbildningsnivå så visar det sig att vita med gymnasieutbildning eller mindre så var trenden katastrofal. Dödstalet har stigit från 601 per 100.000 år 1999 till 736 per 100.000 år 2013. Jämför vi detta med Kanada så var siffrorna där 300 per 100.000 år 1999 och hade minskat till 249 per 100.000 år 2011.

För de som har gått på college men som inte tagit ut en examen så var det inte någon större skillnad jämfört med de som bara har en gymnasieutbildning, samtidigt som motsvarande grupp såg dramatiskt minskande dödstal runt om i västvärlden.

Bland de som däremot har en examen från college så har dödstalen kommit att minska dramatiskt i USA.

Under år 2013 så visade sig att vita vuxna med i åldersgruppen 45 – 54 med gymnasieutbildning eller lägre så hade de 4 gånger så hög risk att dö jämfört med de som har en collegeutbildning och examen (Hacker & Pierson.2016:30-31).

högre dödstal i USA

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: