Archive for March, 2017

Terrorism är fortfarande ett stort hot

March 30, 2017

Som statsvetare med ett stort intresse för både internationell politik och säkerhetspolitik så har jag följt hur diskussionerna har gått på båda sidorna av Atlanten. Många trodde utan att veta att med Bin Ladens död så skulle terroristhotet försvinna mer eller mindre.

Men, forskningen och verkligheten har visat att terrorism fortfarande är ett säkerhetspolitiskt hot. Först kom de som blev kända under det något märkliga namnet Al Qaida på den arabiska halvön och som kom att ha sitt säte i Jemen. En som nästan ingen tidigare tagit någon större notis om men som visat sig vara minst lika farlig för västvärlden som Bin Laden kom att dyka upp, nämligen den i USA födda och utbildade Anwar al-Awlaki. Efter ett flertal terrorhot så kom al-Awlaki att hamna längst upp på USA:s så kallade dödslista. Hans familj försökte få det här ogiltigförklarat just därför att han är amerikansk medborgare, men det lyckades inte alls.

Den 30 september 2010 kom han att dödas av USA i en drönarattack och två veckor efter detta så dödade USA även hans son.

Fram till nu hade fokus i det så kallade kriget mot terrorismen varit på Irak och Afghanistan. Men, sakta men säkert började världen få upp ögonen för konflikten i Syrien. I början var det ett inbördeskrig i Syrien och de två sidorna i konflikten bestod av på ena sidan Assad regimen och på den andra en opposition mot Assad som krävde frihet och demokrati.

Men, denna konflikt kom att utvidgas med nya aktörer som visade sig ha en helt annan agenda. Bland de som kom att blanda sig i konflikten i Syrien finns Nusrafronten som är en islamistisk gruppering som bland annat vill införa Sharialagar och omvandla Syrien till en islamistisk stat (Hansson.2017:140-142).

Syrien.jpg

Advertisements

Tre nivåer inom svensk underrättelsetjänst

March 29, 2017

Underrättelse- och säkerhetstjänsterna är något som vi vet relativt lite om eftersom stora delar av verksamheten är dold bakom sekretess eller är helt hemligstämplad. Därmed har vi som medborgare nästan ingen insyn i vad som verkligen pågår eller hur det fungerar på olika nivåer.

Därför är boken Om svensk underrättelsetjänst som skrivits av Jan-Olof Grahn ett mycket viktigt bidrag till att skapa större förståelse och kunskap kring just underrättelsetjänsten.

Vi kan dela in underrättelseorganisationer i de som i princip fungerar för sin egen del och de som arbetar åt andra.

Till de föregående hör organisationer som Utrikesdepartementet, Polismyndigheten och Tullverket. Till de senare här däremot Försvarets Radioanstalt (FRA), Kontorets för särskild inhämtning (KSI).

Sedan finns det en form av mellannivå och dit hör dem militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) respektive Säkerhetspolisen (Säpo) (Grahn.2016:13).

invandring flyktingar

 

Två perspektiv på USA och amerikansk utrikespolitik

March 28, 2017

USA är något som antingen älskas eller hatas i svensk debatt. Det är inte alltid som nyanserna är klara utan vi behöver ibland vara rätt så insatta för att förstå varför någon säger som han eller hon gör när USA kommer på tal och då speciellt amerikansk utrikespolitik.

I den svenska politiska debatten kring USA och amerikansk utrikespolitik kan vi urskilja två helt olika synsätt och resonemang, nämligen:

  1. Å ena sidan framhålls det att den politik som förs av en specifik administration egentligen är en anomali i relation till den riktiga amerikanska politiken. Vanligt här är att all kritik som framförs avfärdas och här används ofta begreppet eller uttrycket anti-amerikanism.
  2. Amerikansk politik och då särskilt utrikespolitiken målas upp som om den vore imperialistisk och att den står för vad de här i Sverige ibland kallar för hyckleri. Ofta leder det fram till en situation där allt som USA  gör, men även deras utrikespolitik fördöms rakt upp och ner.

Hur förhåller det sig då i verkligheten kan man undra. Den formella politiken i USA består enligt Karlsson (2014) dels av argument och uttalanden från administrationen i Vita Huset och de policyföreträdare som finns runt dem. Sedan finns det också den konkreta politik som förs beroende på vilka utmaningar som USA och den amerikanska administrationen står inför (Karlsson.2014:16-19).

Amerikansk politik

USA halkar efter inom forskning & utveckling

March 27, 2017

Forskning och utveckling har alltid varit ett viktigt område om ett land ska ligga i framkanten. Går vi tillbaka i historien så kan vi se det tydligt. Titta bara på tiden efter 2:a världskriget då de länder som inte drogs in i kriget och som inte var sönderbombat stod väl rustade. Även USA låg relativt långt fram inom området forskning och utveckling. I USA skapades institutioner som National Science Foundation (NSF), National Institute of Health (NIH) och andra offentligt finansierade institutioner som både erbjöd utbildning och annan upplärning inom vetenskapliga områden och det var positivt för just ingenjörerna. Samtidigt kom det att ske en hel del finansiering av forskning via privata initiativ vilket påverkade akademin.

Hoppar vi nu framåt i tiden så kan vi konstatera att utvecklingen ser helt annorlunda ut och att finansieringen av forskning och utveckling har kommit att falla dramatiskt. Från mitten av 1960-talet fram till slutet av 1990-talet så har finansieringen minskat från 2% till ungefär 0,7% av BNP i USA.

Räknar vi sedan med inflationen, vilket man bör göra så ligger siffran för finansiering av forskning och utveckling i USA för perioden 1987 till 2008 på ungefär 0,3% av BNP.

Ett framtidsperspektiv visar i dagsläget på att finansieringen av forskning och utveckling i USA förväntas att ligga på den lägsta nivån någonsin år 2021, då nivån beräknas ligga på ungefär 0,4% av BNP (Hacker & Pierson.2016:39-40).

Forskning och utveckling

Därför behöver ni Google Analytics

March 27, 2017

När ert företag väl byggt och fått upp sajten så är det viktigt att koppla på Google Analytics för att inte jobba i mörkret. Det jag talar om är att ni måste ha full koll på vad era besökare gör på sajten. Utan Google Analytics så har ni noll koll. Google Analytics hjälper er också då analyserna ni genomför visar vilken typ av innehåll som fungerar och för vilken målgrupp, vilket gör att ni kan hålla er till den typen av innehåll som får era besökare att komma tillbaka gång på gång. I Google Analytics får ni nämligen en tydlig bild av var era besökare kommer ifrån, vilka sidor de besöker mest och hur länge de stannar på er sajt (De Vries.2017:43).

hemsidor-analys

Saudiarabien och islamisterna

March 26, 2017

Vill vi förstå den enorma sprängkraft som finns under ytan i hela Mellan Östern så måste vi gå tillbaka till år 1979 och ockupationen av stora moskén i Mecka. Den som kom att leda denna ockupation var Juhayman Ibn Muhammed ibn Sayf al-Otaybi som var en rätt så känd och mycket radikal wahabbist och Salafist.

Han kom att ställa flera krav på den Saudiska regeringen och bland kraven som framställdes fanns det skrivet om hur Saudiarabien bör undervisa i Islam.

Militären kom att slå till mot ockupanterna och då dödades de allra flesta. Men, situationen medförde en allvarlig kris och av olika anledningar så drog regeringen i Saudiarabien då slutsatsen att de inte vill se några upprepningar och därför lät de delar av kraven från ockupanterna att få inflytande på hur Islam från och med nu skulle presenteras i media, i utbildningen och i den allmänna diskussionen.

Sammankopplingen mellan Islam och politik är något som i dagsläget finns i hela regionen Mellan Östern, varav vissa länder har en mer extrem tolkning och tillämpning av Islam tex Saudiarabien där Wahhabismen spelar en framträdande roll. Men, kopplingen mellan Saudiarabien och Wahhabismen går att härleda tillbaka till när staten Saudiarabien bildades då den politiska ledaren Imam Muhammed Ibn Saud kom att slå sig ihop med den religiösa ledaren Muhammed bin Abd al-Wahab redan i slutet av 1700-talet (Norell.2015:87-89).

Saudiarabien-och-wahabbism

Se till att sprida ert unika innehåll

March 25, 2017

Som de flesta redan vet så är content king och det är just därför som du måste lägga tid och energi och i vissa fall även pengar på ditt företags innehåll. Hemsidan måste därför vara mycket välgjord och innehålla det som just din målgrupp letar efter. Dessutom måste det finnas landningssidor vilket ofta är produktsidan eller där ni har ert nyhetsbrev som de kan teckna sig för.

För att det som ni skapat ska få någon synlighet och spridning så måste ni lägga tid på att skapa kanaler för spridning och det är här som sociala medier kommer in i bilden. Dock behöver ni inte vara på alla plattformar. Ni ska istället fokusera på den eller de plattformar där er målgrupp finns.

En blogg är också mycket viktig och den ska innehålla en funktion för gästbloggande. Lika viktigt är det att ni på någon av era kanaler har era pressreleaser och övrig information om er verksamhet.

En Youtube-kanal är alltid bra därför att många lyssnar hellre än att de läser en längre text. Därför kan det vara utmärkt att det finns en tydlig koppling till er Youtube-kanal på hemsidan.

Är ni verksamma inom en bransch där fotografier / bilder spelar stor roll då kan det vara utmärkt att ha en aktiv närvaro på Instagram, där fokus ligger på just foto / bilder.

Allt detta måste från början definieras och utarbetas som en del av er innehållsstrategi och där strategin måste anpassas för varje enskild kanal som ni är aktiv på (Jantsch & Singleton.2016:45).

uppdaterad profilbild

Därför behövs underrättelsetjänsten

March 25, 2017

Som alla redan förstår så lever vi en en värld som är mycket komplicerad och det är något som berör alla länder och de som sitter på ledande befattningar.

Det är inte som så att vi kan lita på vare sig mäktiga eller välinformerade vänner. Det betyder att vi heller inte kan lita på våra grannländer för att få tillgång till viktig information.

Därför behöver Sverige en egen och välfungerande underrättelsetjänst. Det går att se underrättelsetjänst som en typ av försäkring och dessutom kan det fungera som ett komplement till det vanliga nationella försvaret som samtidigt erbjuder spetsinformation och ett kunskapsövertag som våra beslutsfattare behöver för att kunna fatta rätt beslut som rör rikets säkerhet (Grahn.2016:10-11).

uppdaterad profilbild

 

Afghanistan invaderades av Sovjetunionen 1979

March 23, 2017

Året 1979 var ett rätt så skakigt år med bland annat gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. Men, det slutade inte där utan det var också oljekris så dollarn var extremt lågt värderad. Som om problemen inte slutade där så kom nästa stora sak, nämligen att Sovjetunionen valde att invadera Afghanistan.

Varför genomförde då Sovjetunionen denna invasion av Afghanistan?

Afghanistan är känt för sin mycket traditionella livsstil och först försökte ledaren Muhammed Tanaki skapa en extrem personkult kring sin person och det var inte bara den dåvarande presidenten och partiledaren i sovjetunionen som reagerade på detta utan det fanns personer som påstod att detta var värre än Stalin. Efter Tanaki så kom Hafizullah Amin, men Sovjetunionen misstrodde honom ännu mer och betraktade Amin som mycket opålitlig.

Så, för att säkra kommunistiska styret i Afghanistan så fick den paranoida sovjetiska ledaren Jurij Andropov för sig att det bara fanns ett alternativ, nämligen att invadera Afghanistan. Han hade nämligen fått för sig att det kommunistiska styret höll på att rasa samman i Afghanistan och anklagade USA och CIA för att ha ett finger med i spelet. Det går så långt att Sovjetunionen sätter in specialtrupper från KGB och Sovjetunionen låter även mörda Amin för att sedan ersätta honom med en ledare som Sovjetunionen valt ut.

Världen kommer att reagera mycket starkt på den Sovjetiska invasionen av Afghanistan. Men, redan innan invasionen var ett faktum så agerade USA genom att den dåvarande säkerhetspolitiska rådgivaren till President Jimmy Carter tar fram en plan som bland annat går ut på att rebellerna i Afghanistan ska förses med både vapen, pengar och viss teknisk rådgivning (Hansson.2017:83-84).

Afghanistan

Reach on social media

March 22, 2017

Social media and SEO is very important. That´s why you need to follow all the rules of SEO so you don´t end up getting punished by Google.
Another thing to think about for your business is the audience. Who do you want to reach and which platform are they on.

Hashtags (#) are also very helpful because some people use hashtags when they search for information or what is trending right now.

What i have notice on social media is that language is very important, so
that´s why i use english when i am an Twitter and Instagram to reach my audience.

If i stick to using swedish on Twitter the reach is not very good, but when i change to english it works a lot better. The same can be said about Instagram where i now have several followers from the english speaking parts of the world when i am writing about social media and search engine optimization.

reach on social media