Västvärlden och Islam

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Advertisements

Tags: , ,

One Response to “Västvärlden och Islam”

  1. SwedishSquadleader Says:

    Hej! Jag skulle vilja kommentera den undersökningen från 2013. Det var en låg siffra (65%) gällande Shariah. 75% av Shariah handlar om det andliga livet. 20% handlar om familj, ekonomi osv. 5% straffbara handlingar. Det betyder att det dagliga livet är inramat av Shariah om man lever som muslim.De sista fem procenten är de som hela väst just nu fruktar, men det man ska veta är att de inte går att implementera i en demokrati. Jag har gjort ett blogginlägg om innebörden av Shariah om du är intresserad.
    De 70% som vill bokstavstolka koranen skulle antagligen inte flytt om det var sant. De flesta krig handlar om tolkningar. Samma för de 60% som vill återvända till rötterna. Salafism handlar om de tre generationerna efter Muhammed. Väldigt få flyktingar är skolade i koranen och absolut inte 60%. Många av dem som kommer till Sverige har inte gått i skola. 🙂
    https://astoamerica.wordpress.com/2017/02/02/the-shariah/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: