Archive for February, 2017

Västvärlden och Islam

February 23, 2017

Västvärlden och Islam

Mons Krabbe som är säkerhetspolitisk analytiker har skrivit kapitlet “Hur ska väst förhålla sig till islam?” som är ett av bidragen till boken: HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall.

Han redogör för ett antal olika undersökningar som visar på skrämmande forskningsresultat.
År 2013 så lät det tyska socialforskningsinstitutet i Berlin intervjua 9000 muslimer som då var boende i nordvästra och centrala Europa.
Resultatet av undersökningen:

65% av muslimerna ansåg att sharialag är viktigare än de lagar som råder i de länder där de nu bor.
75% ansåg att koranen bara kan tolkas på ett sätt, nämligen bokstavstolkning
60% ville av olika anledniningar återvända till islams rötter, nämligen till salafismen.

I undersökningen “Living apart together” som genomfördes bland yngre muslimer i Storbritannien år 2007, så visade resultaten på en hel del skrämmande saker, nämligen:

74% av ungdomarna ansåg att yngre kvinnor ska bära slöja
71% att homosexualitet ska förbjudas
13% sade sig stödja ett krig mot väst tillsammans med islamistgrupper (Krabbe.2016:115-116)

Advertisements

Att våga tala öppet om invandringen / migrationen i Sverige

February 19, 2017

Fakta och forskningsresultat är viktigt istället för att sprida massa konstigheter som kvällstidningarna står bakom.

I den nya boken HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall så finns det ett kapitel med titeln “Svensk migration – då, nu och i framtiden” som skrivits av Patrik Magnusson, Pol.Mag.

I sitt tankeväckande kapitel så lyfts det bland annat fram följande relevanta fakta.

Statistik från SCB (2015) visar på att under år 2015 så bodde 1,68 miljoner utlandsfödda i Sverige. 15% från Norden, 29% från övriga Europa, 33% från Mellanöstern och Nordafrika, och 23% kom från resten av världen (Magnusson.2016:39).

Magnusson (2016) lyfter också fram skillnaden mellan hur media belyst det här med flyktinginvandringen och där jämfört hur andra länder gjort och sedan ställt det mot hur svensk press agerar.

Han påpekar då att svensk press har haft tendenser till att sopa saker och ting under mattan och att det också förekommer en form av “operation skönmålning” därför att många journalister i Sverige har en så tydlig vänsteragenda.

Dessutom passar Magnusson (2015) på att ta upp det här med åsiktskorridoren och vad som händer där. Alla är trygga så länge de håller sig inom det som anses vara politiskt korrekt. Gör man det däremot inte så anses du lovligt byte vad gäller olika former av personangrepp, svartmålning och i värsta fall total svartlistning, men även att det finns risk att du blir utsatt för våld (Magnusson.2016:45-46).

migration

Kritiken mot den svenska invandrings- och flyktingpolitiken

February 17, 2017

Jag fortsätter att läsa det intressanta kapitel som Statsvetaren Claes Ryn, som är verksam vid Catholic University of America. Detta är en del av den nya boken “HAVERIET – Den humanitära stormaktens fall”.

Han är inte rädd för att säga som det här och går bland annat in på flykting- och invandringspolitiken och varför den misslyckats i Sverige.

Claes beskriver bland annat hur stora grupper av invandrare lever helt åtskilda från resten av samhället i sina egna enklaver. Där råder en isolering i relation till resten av samhället och närområdet och där de valt att hävda sin kulturelle egenart och att särarter växt fram som inte hänger ihop med gamla svenska begrepp om rätt och fel.

Dessutom påpekar han att det i ett flertal av dessa områden är som så att utryckningspersonal är rädda för att åka in här utan polisbeskydd på grund av att de då riskerar att bli överfallna.

Han nämner dessutom att allmänheten inte får korrekt information om hur det står till med fängelsepopulationen, det vill säga att en oproportionerligt stor del består av just invandrare som begår och har begått mycket allvarliga brott. Att så är fallet beror på att de som har makten, men även media väljer att dölja detta för allmänheten (Ryn.2016:25).

invandring flyktingar

Det kulturradikala Sverige – en kritik mot utvecklingen i Sverige

February 17, 2017

kulturradikalisering

I den nya boken HAVERIET – Den Humanitära stormaktens fall, så finns där bland annat ett intressant kapitel skrivet av Claes G Ryn som är Professor i Statsvetenskap vid Catholic University of America, Washington D.C. Det handlar helt enkelt om hans bild av hur det står till med Sverige och vad som sägs / inte sägs i debatten.

Han lyfter fram något mycket relevant, nämligen att:

“Huvudskälet till att jag här kommer att skriva ner vissa av mina intryck är en allt starkare känsla, att landet har allvarliga problem men att flera av dem egentligen inte diskuteras eller berörs ytligt i den tongivande debatten” (Swedberg red.2016:15).

Han påpekar också att Sverige och stora delar av Europa trots att det är hyfsat välmående nu är inne i en period av vad han kallar för “kulturell försvagning och förvirring” och detta utgör en del av vad han uppfattar som ett kulturradikalt experiment i Sverige. Med kulturradikal menar han att vara fientligt inställd till det gamla, det som är djupt rotat vad gäller synsätt och våra beteenden (Swedberg red.2016:17).

USA är inte något perfekt land

February 12, 2017

I USA är budgetunderskottet lite drygt 19 biljoner dollar. 1 av 7 amerikanker är beroende av food stamps för att kunna få mat.

Dessutom visar det sig att USA som land bara klarar av att tillmötesgå 35% av den collegeutbildade befolkningen och att det är ett måste att du har “rätt” major i examen, dvs business eller engineering.

Många tror att religion är viktigt för landet, men så är inte fallet. Däremot kan religion vara väldigt viktigt för den enskilda individen.

Många tror att USA har den bästa formen av regering. Detta visar sig inte stämma då den demokrati som tillämpas i USA inte fungerar särskilt bra. Dessutom visar det sig att många demokratier i västvärlden befinner sig i djup ekonomisk kris och en del är till och med konkursmässiga (Li.2016:59-60).

success and failure

American success and major failures

February 9, 2017

America is a huge country and it´s not always been successful. A lot of things have happened since World War II.

American success after the war:

1. After the second world war many countries where destroyed, which made american success possible.

2. At the same time China and the USSR had more or less self-destructed.

But we can also find several major setbacks for the United States of America. Frank Li shows us that the major setbacks and failures are:

1. The Military-industrial complex

2. THe Executive Order 10988 signed by President John F Kennedy, where he allowed the workers to organize by etablishing trade unions.

3. Finally Lyndon B Johnson and his Great Society turned out to be a major failure (Li.2016:56-57).

success and failure

Kina – ett socialistiskt land

February 7, 2017

Kina anser sig själva vara ett socialistiskt land. Enligt Frank Li, som skrivit boken “American Democracy” så krävs det både kapitalism och socialism för att få ett välfungerande land. Den stora utmaningen visar sig vara att balansera dessa två.

Frank Li förklarar varför Kina inte längre är att betrakta som kommunistiskt trots att kommunistpartiet har all makt.

Han visar på att mellan 1949 – 1976 så fungerade kommunistpartiet ungefär som Demokraterna i USA men med en extremvänster. Från 1978 och framåt så har kommunistpartiet istället att börja fungera som oppositionen i USA men utan någon extremhöger (Li.2016:48).

Kina

Intolerance comes from the left

February 2, 2017

I am reading the book The Closing of the Liberal Mind – How Groupthink and intolerance define the left” written by Kim R. Holmes.

In this interesting book he shows us that the political intolerance is a very serious problem. Way back in 2013 the book “The Intolerance of Tolerance” was written. In that book the Canadian theologian D.A. Carson told us that it was not the christians that stood behind the intolerance but secular Liberals. This group have become even more radical and intolerant towards christians.Carson also argues that there is a problem with chauvinism in America, and it´s not about religious extemism or the conservative right. This chauvinism instead comes from the left. So who is spreading this like a wildfire? It happens to come from political leaders, public officials, reachers, intellectuals and famous celebrities, and from the major voices of the U.S. media (Holmes.2016:86).

intolerance