Nationalism och populism – ett gift som sprider sig

Nationalism och populism har kommit att sprida sig snabbt till olika länder. Det är en tydlig varningssignal till den politiska eliten att de måste börja lyssna på folket. Många har tappat förtroendet för den politiska eliten som är tondöva i dagsläget. Till och med i Sverige har populismen nå nya höjder då många har tagit till sig av budskapet från bland annat Sverigedemokraterna.

I vårt grannland Norge så har populismen och nationalismen funnits mycket längre och kan härledas tillbaka till den tidsperiod då det fanns en tendens att framställa det som att det finns fria och självständiga, men även jämlika personer inom bondeklassen och att det samtidigt saknades en tydlig överklass bestående av bland annat stora godsherrar.

Norge kom dock att förändras och fram växte istället en urban och ny borgerlighet, men även kom vi att se framväxten av en statsförvalning, en ämbetsmannakår och ett intellektuellt och akademiskt liv. Det här medförde att samhället började glida isär och att då växte det fram ett behov av att hålla ihop Norge både socialt och kulturellt, vilket brukar benämnas att skapa en nationell identitet (Lindroth.2016:129).Sverige

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: