Archive for January, 2017

Meetings face to face are important

January 29, 2017

People spend a lot of time online instead of being outside together with other people. When people don´t meet other people they can be misled or manipulated by other people online. It´s also a problem that might lead to the spreading of propaganda, prejudice, intolerance or hate.

So, people need to get out much more and meet new and inspiring people who can help them move forward. Almost all jobs will be found in different networks, and that´s why meetings are so important. Meeting new people with different experiences who can show you in which direction to move.

It´s so important to be open minded and to not let politicians or the media tell you what to say or what to think. Make up your own mind by being outside in the real world where you can see with your own eyes what is happening.

A very good way of meeting new people is to attend different events or participate in different courses. Education is a great way of meeting new and interesting individuals.

Being active on social media is also a very good way of meeting new people from different parts of the worlds. There are many good groups to join where you can find a lot of inspiration.

meetings

Advertisements

Presidenten har inte diktatoriska befogenheter

January 29, 2017

Som alla säkert läst under dagen så visar det sig nu att rättvisan hunnit i kapp president Trump. Först var det ju som så att han utfärdade en Executive Order inom området immigration som medförde att under de kommande tre månaderna så får inte muslimer från sju olika länder i Mellan Östern komma in i USA och för flyktingar från Syrien år det ett totalstopp på obestämd tid.

Det här har nu medfört massvis av protester då även personer från dessa länder med Green Card inte får återvända till USA om de lämnar landet för att besöka familj eller släktingar i hemlandet. En del personer har redan deporterats från USA, vilket skapat massprotester på flera olika flygplatser runt om i USA.

Dock är det nu som så att presidenten inte står ovanför lagen eller konstitutionen. En federal domare i New York har fått igenom en så kallad “stay” som medför att denna Executive Order nu upphävs, vilket innebär att personer med Green Card och andra med giltiga resehandlingar / visum till USA inte kan deporteras utan ska släppas in i landet.

befogenheter

Nationalism och populism – ett gift som sprider sig

January 28, 2017

Nationalism och populism har kommit att sprida sig snabbt till olika länder. Det är en tydlig varningssignal till den politiska eliten att de måste börja lyssna på folket. Många har tappat förtroendet för den politiska eliten som är tondöva i dagsläget. Till och med i Sverige har populismen nå nya höjder då många har tagit till sig av budskapet från bland annat Sverigedemokraterna.

I vårt grannland Norge så har populismen och nationalismen funnits mycket längre och kan härledas tillbaka till den tidsperiod då det fanns en tendens att framställa det som att det finns fria och självständiga, men även jämlika personer inom bondeklassen och att det samtidigt saknades en tydlig överklass bestående av bland annat stora godsherrar.

Norge kom dock att förändras och fram växte istället en urban och ny borgerlighet, men även kom vi att se framväxten av en statsförvalning, en ämbetsmannakår och ett intellektuellt och akademiskt liv. Det här medförde att samhället började glida isär och att då växte det fram ett behov av att hålla ihop Norge både socialt och kulturellt, vilket brukar benämnas att skapa en nationell identitet (Lindroth.2016:129).Sverige

Time for a new update

January 24, 2017

mikael-drakenberg

It´s been a while since my latest blog entry. I have been working with a small business and helping them keeping the site updated with new entries and to make sure that the search engine optimization is done correctly before the entries are published.

Helping small businesses is something that i really enjoy doing. Being the editor is a big responsibility and i take it very seriously. Working in WordPress is something that i have been tought by a friend of mine who is very good at internet marketing.

Writing very good content is so important, because content is king. At the same time it is very important to find relevant photos for each new blog entry. The keyword is very important when you work with search engine optimization, but don´t stuff keywords.

Another important part of me job is social media, so i make sure each new blog entry is published on the relevant channels. Most of the time the small businesses i work with want the blog entries to be found on Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.