Archive for December, 2016

Kristna förföljs i Kina

December 4, 2016

kina

I en rapport som kom ut år 2014 och som skrivits av China Aid så är detta det värsta året på länge då håla 3000 personer arresterats på grund av sin kristna tro. Samma år var det hela 1274 som dömdes på grund av sin kristna tro.

Kyrkor behandlas som om de vore internetföretag och tvingas att ha partikontor inne i kyrkan, annars får de inte fortsätta att utöva sin verksamhet. Samtidigt gör regimen allt för att kinesifiera religion i Kina, däribland gör de allt för att det inte ska synas utåt att det är en kyrka.

Det finns i dagsläget mycket hårda krav på att alla religiösa kyrkor eller församlingar måste bocka och buga inför kommunistpartiet. Regimen i Peking har dessutom fått för sig att alla religiösa grupper behöver utbildas och få guidning från myndigheterna och kommunistpartiet. Detta därför att partimedlemmar förväntas vara vad som kallas för “orubbliga marxistiska ateister” (Olsson.2016:85-87).

Advertisements

Pacific Alliance mer effektiv än MERCOSUR

December 2, 2016

handel-affarer-allians

År 2013 så grundades The Pacific Alliance som är en allians byggt på bland annat handel runt Stilla Havet.

Enligt den tidigare handelsministern i Venezuela så har The Pacific Alliance uppnått mer på 20 månader än vad MERCOSUR gjort på 20 år.

Medlemmarna i The Pacific Alliance har kommit att driva på för integration och då inte bara baserat på handel, men också för skapandet av en regional aktiebörs, privatisering av pensionssystemen, etableringen av en gemensam marknad och för fri rörelse av både människor och kapital. Samtidigt har de jobbat på med att ta fram ambitiösa planer för att förbättra vägnät och järnvägslinjer. På relativt kort tid så har de lyckats avskaffa 92% av de tariffer som fanns tidigare mellan de fyra medlemsländerna. De har redan monterat ner visumhinder för affärsresenärer och turister. Fokus har legat på att nå framsteg istället för att hela tiden kritisera USA (Sharma.2016:183).