Svensk/amerikanska relationer – historia

american-flag

Sverige kom år 1777 att bli det första av världens då neutrala stater att erkänna den nya statsbildningen USA. År 1783 så kom dessutom Sverige och USA att underteckna ett handels- och samarbetsavtal.

Under tidsperioden 1840 till 1930 så kom ungefär 1,3 miljoner svenskar att utvandra till USA (Åsard et al.2016:12-13).

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: