Fördumningen i USA

Vad som har kommit att ske i USA och som pågått under en längre tid är en fördumning vilket medfört att många människor har stora brister vad gäller bland annat landets historia. Det här har kommit att utnyttjas som en politiska vapen för att hålla människor passiva och ignoranta om vad som är sant eller inte.

Istället har fokus lagts på kändiskultur, en växande anti-intellektualism och en fördumning av läroplanen, men även att mainstream media har förändrats för att anpassas till fördumningen.

Det innebär att fokus för medierna har kommit att bli en blandning av kommersiell propaganda och underhållning. Det sista sägs vara en viktig förklaring till varför nivån inom journalistiken har kommit att sjunka så lågt.

Ett resultat av allt detta är att läskunnigheten har kommit att försämras drastiskt, vilket spelar auktoritära politiker rakt i händerna eftersom det kommit att bidra till en situation där offentliga platser för att förmedla öppna dialoger, kritiskt tänkande och att tänka själv har kommit att rivas ner (Giroux.2016:80-81).

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: