Bolsheviker och kommunister

I den nya boken The Invention of Russia – The Journey from Gorbachev´s Freedom to Putin´s War så beskriver författaren och journalisten Arkady Ostrovsky hur Bolshevikerna redan från början år 1917 kom att styras av ord och att dessa snabbt nationaliserades och vaktades noga av kommunistpartiet. Ingenting kunde tryckas utan tillstånd. Det förekom även svartlistningar över böcker däribland Bibeln och många barnböcker. På 1930-talet så förekom det att de som jobbade på bibliotek ställdes inför rätta och skickades i exil för att de till exempel godkänt och lånat ut filosofiska verk som inte var förbjudna, men som inte passade marxisterna i smaken.

Något annat som förekom var slutna sektioner på olika bibliotek och det krävdes specialtillstånd för att läsa böcker där. Dessutom förekom det att böcker var märkta med texten “lånas ej ut”. Prenumerationer på litterära tidskrifter och tidningar var hårt reglerat av staten.

Den hemliga polisen var ett mycket mäktigt vapen vad gäller hur ord används. Det var mycket vanligt att personer arresterades men även att personer avrättades för att de förmedlat något i skrift.

När anhöriga sökte svar på vad som hänt så var lögner vardag, då systemet ofta körde med att personen dömts till 10 års fängelse och helt utan rätten till korrespondens, när de i själva verket var som så att de redan hade avrättats av regimen.

Först 1989 så tillät KGB att informationen om avrättningarna släpptes och blev fritt tillgängliga och att de också utfärdades formella dokument där personernas död bekräftades (Ostrovsky.2016:18).

Något annat som förekom under Bolshevikernas förtryck och terror var att privat mark nationaliserandes precis som övriga privata tillgångar. De tillämpade även detta på människan och hans / hennes samvete. Egendomar konfiskerades med hjälp av våld medan hjärnan kontrollerades genom ideologi och media. Genom media så standardiserades läsarnas hjärnor och de behandlades som ett kollektiv. Folket påverkades genom att media medvetet körde med desinformation så folket inte skulle tänka själva utan tänka som ett kollektiv (Ostrovsky.2016:30-31).

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: