Archive for October, 2016

Krigsfångar till civil domstol i USA

October 16, 2016

Presidentperioden med Bush / Cheney är befläckad av många mörka saker. Bland annat hur de agerade efter 11/9 – 2001.

Den stora säkerhetspolitiska förändringen som kom att ske var att ett helt nytt ramverk av national security policies kom att införas. Bland annat presenterades argument som bland annat hänvisade till att presidentens makt som överbefälhavare har företräde framför rättsliga begränsningar i krigstid. Bland annat tilläts CIA att tortera personer som tillfångatagits i bland annat Afghanistan.

Dessa fångar fördes till Guantanamo Bay och hölls där utan rättegång då regimen i Vita Huset påstod att dessa personer inte omfattas av skyddet i Genevekonventionerna. Där skapades begreppet “olagliga kombattanter”.

I november 2008 blev sedan Barack Obama valt till president och i juni 2009 så fördes bland annat Ahamed Ghailani till civil domstol i New York för att få stå till svars för sin inblandning i bombningarna av amerikanska ambassader i Afrika. I november samma år så fördes Khalid Sheikh Mohammed från Guantanamo Basen till New York och civil domstol för att ställas till svars för sin inblandning i attackerna den 11/9 – 2001 (Savage.2015:13-20).

Advertisements

Republikanerna saboterar för Obama

October 15, 2016

Tänk att det bara var under de två första åren efter att han blev vald till President som Obama verkligen kunde agera eftersom då kontrollerade demokraterna både representanthuset och senaten.

Efter det har Obama varken kunnat få igenom budgetar eller viktiga delar av den nationella politiken därför att republikanerna ägnat sig åt så kallad “filibustering” som är en form av sabotageteknik.

Republikanerna har även stoppat viktiga tillsättningar inom bland annat det federala domstolsväsendet.

När sedan Demokraterna återigen fick kontrollen över senaten så svarade de genom att försvaga möjligheterna till “filibustering” och då svarade Republikanerna med andra former av förhalning och sabotage i parlamentet (Lofgren.2016:31).

Fördelarna med Sverige och Skandinavien

October 15, 2016

Henrik Berggren och Lars Trägårdh har skrivit boken Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige och de resonerar som så att en av de stor fördelarna med Skandinavien och i första hand Sverige är att det inte varit så tvära kast inom politiken och därmed har vi också lyckats med att undvika våldsamma konflikter.

Dessutom påpekar de att både marknadsekonomin och de medborgerliga rättigheterna har varit mjukare här än i andra länder i vår omvärld. Dock har det istället förekommit en lugnare form av klasskamp inom ramen för det demokratiska systemet. Därmed har Sverige lyckats behålla sin statsrättsliga grund, nämligen monarkin.

Något annat som skiljer Skandinavien och Sverige från andra länder är att det genomförts pragmatiska förhandlingar om hur intäkter från statskassan ska fördelas inom ramen för välfärdsstaten och därmed något som alla medborgare omfattas av. Jämlikheten har också kommit att vara helt central utan att Sverige därmed offrat den individuella friheten. Detta samtidigt som det skett omfattande satsningar på utbildning och forskning (Berggren & Trågärdh.2015:17-18).

Jag vill tacka läsarna

October 13, 2016

profilbild

God kväll på er!

Jag vill passa på att tacka alla läsare för ni är viktiga. Utan er så finns det inte någon anledning att skriva. Det är också riktigt trevligt att det ibland dyker upp lite nya personer som gillar mina inlägg.

Vissa dagar är det lättare än andra att komma på bra inlägg. Så, denna kväll känns det naturligt med ett lite personliga inlägg för att tacka läsarna.

Bloggen är verkligen det bästa sättet att nå ut till många fler.

Idag har det varit en rätt så lugn arbetsdag så det är snart dags att släcka lamporna och sova.

Hoppas att ni alla har haft en fantastiskt bra dag och att ni får en riktigt fin fredag och en trevlig helg!

Varma hälsningar

Mikael

Utvandrarna – vilka var de?

October 10, 2016

Utvandringen till USA är något som än idag kopplar samman Sverige och USA. Under perioden 1840 och fram till en bit in på 1900-talet så var det ungefär 1,3 miljoner svenskar som utvandrade till USA.

Kom de då från någon speciell samhällsklass eller bakgrund?

Forskning på senare år har visat på att det handlade om svenskar i läger samhällsklasser och de kom också att visa på en annan samhällsbild av USA än personer från högre samhällsklasser som stannade kvar i Sverige.

För att driva på invandringen så kom rederier, olika amerikanska delstater, järnvägsbolag och en del emigrantagenturer att spela en avgörande roll. Det har också visat sig att närmare en femtedel av utvandrarna kom att återvända hem till Sverige där de sedan kom att spela rätt så framträdande roller (Blanck.2016:46-48).

 

Glasnost och Perestrojka i Sovjetunionen

October 9, 2016

I den nya och mycket läsvärda boken The Invention of Russia – The Journey from Gorbachev´s freedom to Putin´s war , som skrivits av Arkady Ostrovsky så förklaras på ett begripligt sätt vad som menas med Glasnost respektive Perestrojka som kom att kopplas samman med just Gorbatjov.

Glasnost handlade inte om att helt avskaffa censuren, utan det var istället en begränsad licens för ett få utvalda tidningar som kunde nå utvalda sociala grupper som ansågs mest mottagliga för perestrojka, nämligen studenter, unga yrkeskunniga och den urbana intelligentsian. För Gorbatjov så handlade Glasnost om att vitalisera socialismen.

Huvudkanalen för Perestrojka var tryckta tidningar och därför valde de ut två olika publikationer för att mobilisera just unga och intelligenta så att de skulle börja göra PR för perestrojka utanför Sovjetunionen (Ostrovsky.2016:69).

Svensk/amerikanska relationer – historia

October 7, 2016

american-flag

Sverige kom år 1777 att bli det första av världens då neutrala stater att erkänna den nya statsbildningen USA. År 1783 så kom dessutom Sverige och USA att underteckna ett handels- och samarbetsavtal.

Under tidsperioden 1840 till 1930 så kom ungefär 1,3 miljoner svenskar att utvandra till USA (Åsard et al.2016:12-13).

Vapenrelaterade mord i USA

October 6, 2016

vapenrelaterade-mord-i-usa

Det begås i genomsnitt 32.000 vapenrelaterade mord varje år i USA.
Samtidigt visar forskning som genomförts av två forskare vid Vanderbilt University att under perioden 2001 till 2010 så var det bara 6% av de 120.000 vapenrelaterade morden som begicks av personer som diagnostiserats med någon typ av psykisk sjukdom.

Deras forskning visade också på att personer som är psykiskt sjuka har 60-120 gånger högre risk att utsättas för våldsbrott än genomsnitts personen (Giroux.2016:147).

Bara inder år 2014 så var det hela 2525 barn och ungdomar som dog på grund av vapenrelaterat våld enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Det motsvarar 7 om dagen eller 48 i veckan (Giroux.2016:139).

Tittar vi över hela USA så finns det sammanlagt 300 miljoner skjutvapen som ägs av medborgarna. Det är inte några småsaker det handlar om utan bland annat 9mm Glock, AR15 automatkarbiner och militära prickskyttegevär (Giroux.2016:148).

Enligt The Law Center to Prevent Gun Violence så rapporterade de under 2010 att hela 31.076 amerikaner dog på grund av vapenvåld. Detta motsvarar hela 85 dödsfall varje dag och tre dödsfall varje timme. Hela 73.505 amerikaner vårdades på akuten under 2010 på grund av skottskador som inte var dödliga (Giroux.2016:151).

 

 

Vapenkulturen i USA!

October 6, 2016

texas-flagga

För många icke-amerikaner så kan vapenkulturen i USA framstå som väldigt extrem. Ännu konstigare blir det ju då med vapenlobbyns makt och inflytande gentemot politiker.

Vapenlobbyn har bland annat lyckats med att sätta press på politikerna så de röstat igenom lagstiftning i åtta olika stater som tillåter studenter och personal att bära vapen dolt i klassrummen, där eleverna bor och in i andra byggnader.

Ett sådant exempel är delstaten Texas som i augusti 2016 röstade igenom en lagstiftning med namnet “Campus carry bill”. Samtidigt röstade de också igenom en lagstiftning om “open carry bill” som tillåter de som har vapen registrerade lagligt att bära dessa vapen helt öppet (Giroux.2016:139).

 

Fördumningen i USA

October 2, 2016

Vad som har kommit att ske i USA och som pågått under en längre tid är en fördumning vilket medfört att många människor har stora brister vad gäller bland annat landets historia. Det här har kommit att utnyttjas som en politiska vapen för att hålla människor passiva och ignoranta om vad som är sant eller inte.

Istället har fokus lagts på kändiskultur, en växande anti-intellektualism och en fördumning av läroplanen, men även att mainstream media har förändrats för att anpassas till fördumningen.

Det innebär att fokus för medierna har kommit att bli en blandning av kommersiell propaganda och underhållning. Det sista sägs vara en viktig förklaring till varför nivån inom journalistiken har kommit att sjunka så lågt.

Ett resultat av allt detta är att läskunnigheten har kommit att försämras drastiskt, vilket spelar auktoritära politiker rakt i händerna eftersom det kommit att bidra till en situation där offentliga platser för att förmedla öppna dialoger, kritiskt tänkande och att tänka själv har kommit att rivas ner (Giroux.2016:80-81).