SECOND TERM CURSE!

politisk-ledare

Det är viktigt att alla reformer finns förberedda när nyvalda makthavare tillträder. Detta därför att det är störst sannolikhet att reformer får genomslag under första mandatperioden.

Något som visat sig i många länder är att andra mandatperioden ofta brukar kännetecknas av en “second term curse” vilket ofta omfattar skandaler, populariteten faller, kongressen eller andra makthavare gör det svårare att genomdriva förändringar eller reformer (Sharma.2016:70)

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: