Genomföra förändringar

politisk-ledare

Känner ni till att ett land har störst sannolikhet för att genomföra en förändring när de kämpar med att återhämta sig efter en kris. För, när ett land står med ryggen mot väggen så är det störst chans att folket och den politiska eliten kommer att acceptera tuffa ekonomiska reformer.

Dock kan en förändring till det sämre bli resultatet om folket är ointresserade eller apatiska därför att de är så upptagna av att det går så väldigt bra. Så, i en global ekonomi så måste reformerna komma mer eller mindre konstant.

I samband med en god kris så är som sagt var sannolikheten störst att folket tar sig sig av förändringar och nya ledare. Dock är det mycket svårt att säga vilka ledare som är framgångsrika vad gäller att få nya reformer på plats
(Sharma.2016:60-63).

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: