Liberalismens principer

Liberalism frihet

Liberalismen så som vi känner till den idag kan härledas tillbaka till en idé om moderat upplysthet. Liberalismen hämtar sina grunder från olika brittiska varianter av liberalism.

Dock finns det ett antal grundläggande principer som kännetecknar liberalismen, nämligen:

1. Intressekonflikter men även konflikter kring vad vi tror på kommer alltid att existera. Det vore till och med dumt eller farligt att försöka avskaffa dessa.

2. Överlägsen makt som en del människor utövar gentemot andra människor är inte att lita på.

3. Historiens mening och det mänskliga strävandet är öppna för förändringar och kan inte anses vara något statiskt.

4. Det bör finnas moraliska begränsningar om hur överlägsna människa behandlar andra människor i samhället, och det bör samtidigt finnas en begränsning av vad staten kan göra i folkets namn och vilka ingrepp de tillåts göra inom ekonomin och företagandet.

Till vardags tänker vi oss ofta liberalismen och liberalerna som den grupp av individer som allra starkast värnar religiös tolerans, yttrande- och åsiktsfrihet, begränsningar av polisens våldsmonopol, fria och demokratiska val och etablerande av konstitutionella regeringar där maktdelning råder. Andra principer som är en naturlig del av liberalismen är samvetsfrihet, frihet att tänka och säga vad man vill även om dina grannar eller andra människor inte håller med dig, men även friheten att resa eller att emigrera. Idag ingår även respekten för demokratin som en naturlig del av liberalismen, vilket innebär att varje enskild individ har rätt att delta i landets styre oavsett ras, klass, börd eller kön.

För att försöka nå en form av jämlikhet så har liberala samhällen och länder kommit att jobba mot att avskaffa aristokratin och ärvda monopol där ett fåtal stora och starka familjer äger stora delar av marken (Holmes.2016:2-5).

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: