Vad eller vem är en liberal?

Bill Clinton

Med tanke på höstens slutspurt inför presidentvalet i november så är frågan om vem eller vad som “liberal” i högsta grad aktuellt.

Kim R. Holmes har skrivit boken The Closing of the Liberal Mind – How Groupthink and intolerance define the left.

Till en början så beskriver hon en “liberal” som en progressiv person som stödjer att homosexuella får gifta sig och någon som är för högre skatter för de rika och som är emot hat. Det kan handla om politiker, aktivister eller forskare som tror på att en stor del av det amerikanska folket och amerikas historia har kommit att förgiftas av orättvisor vad gäller ras och klass. En “liberal” anser också att konstitutionen är omodern och att den utgör en barriär / ett hinder för jämställdhet och civila rättigheter.  Den som utger sig för att vara “liberal” har dessutom ofta ett förhållningssätt som går ut på att den federala staten ska använda sin makt för att omfördela inkomster och att människor ska leva efter ett system som baserar sig på social rättvisa.

Oavsett vad en liberal är idag, så är det inte samma sak som en “liberal” var på 1700- eller 1800-talet (Holmes. 2016:1).

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: