Archive for September, 2016

Därför har Trump lyckats!

September 30, 2016
Det politiska klimatet har förändrats till det sämre och den demokratiska offentliga sfären håller på att försvinna framför våra ögon. Samtidigt har det blivit mer acceptabelt att använda individer eller grupper som måltavla och skylla allt ont på dem.
 
Vi har kunnat se hur mer auktoritära tendenser i form av bland annat avhumanisering av svarta, latinamerikaner, immigranter, muslimer och andra har bidragit till att skapa en plattform för personligheter som Donald Trump.
 
I samma veva så har det ekonomiska systemet kommit att förändras på ett sått som gynnar de extremt rika och samtidigt har sociala institutioner i samhället kommit att missaktas, underfinansieras och i värsta fall helt avskaffas. Samtidigt har avregleringar, fragmentisering och privatisering kommit att bli normen för samhället (Giroux.2016:78-79). 
Advertisements

Lögnerna blev sovjetunionens fall

September 29, 2016

Enligt Arkady Ostrovsky som skrivit den nya boken The Inventions of Russia – The Journey from Gorbachev´s freedom to Putin´s war så byggde det sovjetiska systemet till stor del på våld och ideologi. Stalin´s död kom att förändra läget något då repressionen och massterrorn kom att minska. Efter Stalin kom  Nikita Khrushev och han valde att istället lägga fokus på ideologi och han hade som sitt mål att bygga kommunismen stark fram till år 1980.

När väl år 1980 inträffade så kom hela systemet att ha blivit livlöst eftersom ekonomin knappt fungerade och utopin om att bygga kommunismen var i princip död.

Att Sovjetunionen kollapsade berodde inte i första hand på den ekonomiska härdsmältan eller på att protesterna började ta fart i huvudstaden Moskva, vilket en del medier kommit att påstå.

Det som kom att bli spiken i kistan var nedmonteringen av alla lögner. Utan alla de lögner som funnits tidigare så försvann hela legitimiteten. Samtidigt så började en del nya ledare att välja en annan väg och de såg ingen anledning att försvara systemet som tidigare begränsat deras möjligheter att berika sig själva och därmed skaffa sig ett bättre liv än andra (Ostrovsky.2016:14-15).

Nyliberal kapitalism fungerar inte

September 29, 2016

Henry A. Giroux har skrivit en ny och tankeväckande bok med titeln America at War with Itself. 

I denna bok framkommer bland annat att Nyliberal kapitalism inte fungerar därför att det har visat sig bidra till mänsklig misär, politisk korruption och omfattande ojämlikhet i världen.

Dessutom har det visat sig att nyliberal kapitalism bidragit till att skapa sociala och politiska formationer som lägger mycket tid och pengar på att sprida militarisering, attacker på välfärden och de allierar sig med storkapitalet, korrupta politiker. Tyvärr har det också visat sig att de har en nedvärderande attityd mot kvinnor, svarta, latinamerikaner, muslimer, de som på ett demokratiskt sätt protesterar, men även immigranter  (Giroux.2016:71).

USA på väg utför

September 26, 2016

I den nya boken America at War with Itself som skrivits av Henry A. Giroux så lyfts det fram på ett tydligt sätt att läskunnigheten är det dåligt ställt med numera i USA. Samtidigt ser vi hur stora privatägda kanaler inte längre försöker göra sitt yttersta för att hålla makten ansvariga för sina handlingar. Istället ligger fokus på att fungera som en 2:a klassens underhållning och där de trumpetar ut hur viktigt det är med konsumtion, girighet och amerikansk exceptionalism.

Något annat som har pågått under en längre tid är att böcker som inte är fiction och som  inte håller sig till storfinansens intressen, eller håller sig till den liberala eller den konservativa diskursen har kommit att plockas bort och gömmas undan på något offentligt bibliotek.

Fram har istället vuxit en form av skapat ignorans samtidigt som media gör sitt bästa för att plantera vad som visar sig vara falska eller påhittade nyheter eller i värsta fall rena giftet hos människor som inte förstår bättre.

Samtidigt ökar penalismen i skolorna och det är något som utbildningssystemet står bakom och elever kan bli utsatta för bestraffning i form av handklovar för minsta lilla förseelse, och allt handlar om att lära ut hur prov går till istället för att lära ut kritiskt tänkande (Giroux.2016:22-23).

Liberalerna i Tyskland

September 25, 2016

Liberalerna i Tyskland har bytt namn många gånger genom åren. De allra första liberalerna kallade sig för progressiva. Efter ett tag kom de att splittras i två olika grupper, nämligen de högerinriktade nationalliberalerna och de vänsterinriktade Frisinnade eller de oberoende.

Den sistnämnda kom också att splittras med åren och blev de den oberoende unionen respektive oberoende folkets parti.

Detta var alldeles i början av 1900-talet, innan de 1910 återigen blev de progressiva.

Nästa förändring inträffade efter Weimar republiken år 1918 då nationalliberalerna bytte namn till Tyska folkpartiet. Vänsterliberalerna blev då Tyska demokratiska partiet.

Slutligen så förvandlades liberalerna till fria demokrater efter 1949 (Fawcett.2014:8).

Politiskt mord i Ryssland

September 25, 2016

På kvällen den 27 februari 2015 så skjuts den liberala politikern Boris Nemtsov ihjäl med sex skott bakifrån och det bara ett par meter ifrån Kreml.

Det var rätt uppenbart ett politiskt mord och det mest uppmärksammade efter Sovjetunionens fall.

Uppenbart var det proffs som låg bakom och de trodde att de skulle komma undan. Men, en av dem greps och det visade sig att personen ifråga hade starka band till Ramzan Kadyrov, som då var Tjetjeniens starke man. Dessutom fanns det kopplingar till Ryssland eftersom Kadyrov installerats på sin post av Rysslands president Vladimir Putin för att hålla territoriet under hans tumme. Detta då Kadyrov lovat sin personliga lojalitet gentemot Putin och bland annat hjälpte till att annektera Krim och dessutom försvarade den anklagade mördaren och kallade honom för en äkta patriot.

Boris Nemtsov kom att smutskastas i statlig media och där kallad bland annat förrädare och att han skulle ha gått i USA:s ledband. Bara veckor före mordet hade han demoniserats i televisionen (Ostrovsky.2015:2).

 

Kritik mot postmodernister

September 19, 2016

De flesta som studerat något ämne inom samhällsvetenskap vid något universitet eller någon högskola har säkert träffat på postmodernism.

Det går att kritisera postmodernister då de ofta framställer sig själva som relativister istället för att vara dogmatiska. Dessutom tenderar de att skjuta från alla håll mot systemet eftersom de inte anser sig behöva försvara något som existerar. Deras teoretiska argument använder de sig ofta av för att framställa sig själva som hederliga och att deras argument är trovärdiga.

Dock går det att uppfatta postmodernister som en form av intellektuella gerillakrigare i ett assymetriskt krig mot västvärldens kultur. Dessutom är det vanligt att de attackerar från det kulturella hållet för att sedan söka sitt skydd bakom akademin och att de enbart är intresserade av det teoretiska, eller hur vi uppfattar något, språket eller kunskap.

Den så kallade postmoderna vänstern har skapat ett varumärke baserat på kulturkritik och där de också väver in politiska syften, vilket vi hittar bland till exempel radikala feminister, de som ägnar sig åt raspolitik eller sexualpolitik. Vi känner också igen postmodernister på så sätt att de ofta försöker tillämpa teorier som strukturalism, poststrukturalism och dekonstruktionism för att nå sina egna politiska syften.

Med hjälp av en hopkok av teorier så lovar de den perfekta mångfalden och de gömmer sig ofta bakom  radikal multikulturalism, kritisk rasteori, feministiska teorier, genus och transteorier och mycket annat (Holmes.2016:39).

Libertarianer i USA

September 18, 2016

Libertarianer och nyliberalerna finns fortfarande bakom kulisserna i amerikansk politik. Vi känner till institutioner som American Enterprise Institute och Brookings Institute.

Men, en del personer på den yttre högerkanten inom republikanerna, så kallade libertarianer ansåg att de var får mesiga. En av dessa var Joseph Coors som 1973 satsade $250.000 som en grundplåt för en organisation med en tuffare framtong. Istället för att bara fungera som ett vetenskapligt företag så kom The Heritage Foundation att bli ett politiskt vapen som började erbjuda intellektuell ammunition till likasinnade lagstiftare och opinionsbildare.

Med åren kom Heritage Foundation att få ännu mer finansiellt stöd från bland annat General Motors, Dow, Pfizer, Chase Manhattan Bank, Mobil, Sears, men även från Richard Mellon Scaife som är en av arvtagarna efter stormrika Andrew Mellon.

Förutom The Heritage Foundation så kom Charles Koch att år 1974 grunda eponymous foundation som har sin grund i libertarianska principer.

Utvecklingen stannade inte här utan år 1978 så kom William Casey att gå samman med  Sir Anthony Fisher för att starta The Manhattan Institute. Detta institut utgick ifrån att fokus måste vara på att skapa större ekonomiska valmöjligheter och individuellt ansvarstagande (Woodard.2016:192-193).

SECOND TERM CURSE!

September 17, 2016

politisk-ledare

Det är viktigt att alla reformer finns förberedda när nyvalda makthavare tillträder. Detta därför att det är störst sannolikhet att reformer får genomslag under första mandatperioden.

Något som visat sig i många länder är att andra mandatperioden ofta brukar kännetecknas av en “second term curse” vilket ofta omfattar skandaler, populariteten faller, kongressen eller andra makthavare gör det svårare att genomdriva förändringar eller reformer (Sharma.2016:70)

Chad – Afrikas femte största land

September 16, 2016

karta-chad

Chad kom att bli självständigt från Ekvatorial Afrika år 1960 efter att det tidigare varit en fransk koloni.

Landet har kommit att härjas av ett antal inbördeskrig, etniska motsättningar och sporadiska rebelluppror. Konflikterna har sin grund i motsättningarna mellan araber och muslimer i de norra delarna av landet.

En viktig aktör som påverkat utvecklingen är Chadian National Liberation Front (Frolinat) som hade stöd av muslimerna och som var emot många av de policyförslag som kom från landets kristna president Francis (N´Garta) Tombalbaye.

1973 så hjälpte franska trupper till att hålla tillbaka den revolt som sats igång, men Frolinat fortsatte envist med sina gerillaoperationer och hade då militärt stöd från Libyen, vilket fortsatte under hela 1970- och 1980-talet.

År 1975 mördades presidenten av en annan person från de kristna, nämligen Felix Malloum. År 1979 så tog Goukouni Oueddei makten i Chad. Men Frolinat gav sig inte utan kaoset fortsatte, så 1982 avsattes Oueddei av den tidigare premiärministern Hissene Habré.

Oron i Chad kom att fortsätta och 1990 så  blev Habré avsatt i samband med en statskupp under ledning av Idriss Deby, som representerade muslimerna i den norra delen av landet.

Tidigare har det funnits en fredsbevarande styrka från FN i Chad, men den lämnade landet år 2010 efter att Deby förklarat att han  nu kan skydda landets medborgare däribland de som lever nära gränsen till Sudan (Andrews.2015:97-98).