Befolkningstillväxt som problem

Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.
 
På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden.
 
För de flesta länderna så innebar tiden för 2000-talet en stark befolkningstillväxt men det medförde inte ett ekonomiskt mirakel.
 
I början av 2010 så var det många arabländer som kom att lida av hög ungdomsarbetslöshet. Siffrorna som flera av dessa länder rapporterade in låg på en bit över 30%, vilket var fallet med bland annat Saudiarabien, Egypten och Tunisien enligt Ruchir Sharma som skrivit den nya boken “The Rise and fall of nations – Forces of change in the post-crisis world” (Sharma.2016:31). 
Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: