Demografiska förändringar

Demografi

Mycket har sagts om befolkningstillväxten och att det skulle utgöra ett stort hot.

Forskningen, men även hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg sedan 1960-talet. Det här medför att fler lever längre och den genomsnittliga livslängden runt om i världen har ökat från 50 år 1960 till att idag vara 69 år.

Tittar vi globalt så sker den största befolkningstillväxten bland de som är 50 år eller äldre. Den del av befolkningen som växer snabbast är åldersgruppen 80+.

Samtidigt ser vi att den åldersgrupp som driver på den ekonomiska tillväxten, nämligen de i arbetsför ålder har kommit att minska. Denna minskning kan vi idag konstatera i bland annat Japan, Italien och Tyskland.

Även i många av utvecklingsländerna, men även i Kina och Indien så sker denna stora förändring.

Den globala befolkningstillväxten beräknas fortsätta minska under kommande årtionden. Denna befolkningsminskning sänder chockvågor genom flera samhällen och länder, vilket påverkar relationerna mellan olika generationer, kön, nationaliteter, men det påverkar även tävlingen mellan människan och maskinerna.

Den minskade befolkningstillväxten kommer att innebära mindre press på produktionen av bland annat mat. Bland annat så kommer inte jordbruket att behöva öka produktionen så som det tidigare påståtts (Sharma.2016:26-27).

 

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: