Nationalliberalism i USA

Roosevelt

Känner ni till att den individualistiska laissez-faire ekonomin, även kallad nyliberalism av vissa kom att kastas i papperskorgen en gång för alla i samband med att Franklin Delano Roosevelt tillträdde som President i USA den 4 mars 1933.

Under Roosevelt så kom USA istället att slå in på en väg som har kallats för nationalliberalism, vilket höll i sig fram till år 1967.

Roosevelt kom att införa ett ekonomiskt program som tydliggjorde regeringens roll för att skydda de gemensamma intressena mot individens mest extrema sidor.

Det handlar helt enkelt om att vi som individer måste ta ett större ansvar för att erkänna det ömsesidiga behov i relation till vår omvärld.

Under perioden mars 1933 till augusti 1935 så genomförde President Roosevelt omfattande förändringar där den federala staten hade en central roll för att öka säkerheten för individer, marknader, banker och företag (Woodard.2016:147-182).

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: