Laissez-Faire ekonomi

Ekonomi

Laissez-Faire är ett ekonomiskt system som i princip innebär att en federal regering ska vara relativt liten och inte tränga sig på. Ekonomin anses vara en privatsak och inte något som angår det offentliga. Regeringens uppdrag vara bara att se till så att kontrakt fullföljs och att äganderätten respekteras.

Detta är något som i första hand kom att tilltala de så kallade libertarianerna som satte friheten framför allting annat och där staten inte skulle blanda sig i ekonomin.

Med åren kom detta ekonomiska system att kritiseras och många anser att socialdarwinisterna kom att ha rätt när de ansåg att det här systemet inte var bra för alla. Helt enkelt att den libertarianska filosofin som i första hand gynnade eliten kom att skapa en dystopi för deras anställda. I detta mycket tuffa ekonomiska system där bristen på kontroll var total så kom heller inte arbetarna att tjäna så pass mycket att de kunde försörja sina familjer.

Det har också visat sig att Laissez-Faire ekonomin inte bidragit till ett friare samhälle och istället har ett samhälle växt fram där själva friheten har kommit att hotas. Detta ekonomiska system kom att nå sina glansdagar under perioden 1877-1930 (Woodard.2016:111-126).

 

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: