Den moderna amerikanska liberalismens startpunkt!

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Herbert Croly har kommit bli ett namn som förknippas med den moderna amerikanska liberalismen och dess startpunkt. Han skrev nämligen boken “The Promise of America Life”.

I denna numera historiska bok så talades det uttryckligen om en framtidstro och optimism som kännetecknade dåtidens USA och han nämnde även att där tittade man framåt och i Europa var dåtiden viktigare än framtiden.

Croly kom i denna bok dessutom att argumentera för att det behövdes en starkare politisk centralmakt och att denna statsmakt måste tjäna medborgarna. Lika viktigt var det för honom med mer kontroll över storföretagen och för att fackföreningarna skulle få mer att säga till om.

Detta kom att bli något av startpunkten för den progressiva rörelsen i USA eller som de kallas för idag Liberals (Pehrson.2015:170-171).

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: