Archive for August, 2016

Befolkningstillväxt som problem

August 29, 2016
Befolkningstillväxt är inte en mirakelmedicin som garanterar ekonomisk tillväxt.
 
På 1960- och 1970-talet så hade Afrika, Kina och Indien en mycket snabb befolkningstillväxt och resultatet blev svält, hög arbetslöshet och civila umbäranden.
 
För de flesta länderna så innebar tiden för 2000-talet en stark befolkningstillväxt men det medförde inte ett ekonomiskt mirakel.
 
I början av 2010 så var det många arabländer som kom att lida av hög ungdomsarbetslöshet. Siffrorna som flera av dessa länder rapporterade in låg på en bit över 30%, vilket var fallet med bland annat Saudiarabien, Egypten och Tunisien enligt Ruchir Sharma som skrivit den nya boken “The Rise and fall of nations – Forces of change in the post-crisis world” (Sharma.2016:31). 
Advertisements

Nixon – Presidenten som blev paranoid!

August 29, 2016

Vita Huset

I valet 1972 så vann Richard Nixon en jordskredsseger. Han fick 61% av folkets röster och elektorsrösterna vann han med 520 mot 17.

Sedan började han driva sig själv utför stupet. Nixon fick för sig att alla var ute efter honom. Bland annat blev han så paranoid att han skapade listor med vad han kallade för “fiender”. Sedan undersökte han hur det federala kunde användas emot sina fiender.

Bland annat beordrades inbrott vid Brookings institution och han beslutade även att Vita Huset skulle ta bort alla bilder / fotografier av alla presidenter som varit före honom.

Sedan kom den stora skandalen i och med inbrottet Democratic National Committee, det så kallade Watergate komplexet där medarbetare till Nixon fått i uppdrag att plocka åt sig av dokumentation.

När FBI började utreda det här inbrottet så beordrade President Nixon att CIA skulle blanda sig i och sabotera, vilket medförde en större konstitutionell kris. Detta eftersom de vägrade att samarbeta med kongressens undersökning av det här inbrottet.

Den 27 juli 1974 så påbörjades en impeachment process mot President Nixon och tolv dagar senare så meddelande Nixon via tv om sin avgång (Woodard.2016:187-189).

Demografiska förändringar

August 25, 2016

Demografi

Mycket har sagts om befolkningstillväxten och att det skulle utgöra ett stort hot.

Forskningen, men även hälso- och sjukvården har gjort stora framsteg sedan 1960-talet. Det här medför att fler lever längre och den genomsnittliga livslängden runt om i världen har ökat från 50 år 1960 till att idag vara 69 år.

Tittar vi globalt så sker den största befolkningstillväxten bland de som är 50 år eller äldre. Den del av befolkningen som växer snabbast är åldersgruppen 80+.

Samtidigt ser vi att den åldersgrupp som driver på den ekonomiska tillväxten, nämligen de i arbetsför ålder har kommit att minska. Denna minskning kan vi idag konstatera i bland annat Japan, Italien och Tyskland.

Även i många av utvecklingsländerna, men även i Kina och Indien så sker denna stora förändring.

Den globala befolkningstillväxten beräknas fortsätta minska under kommande årtionden. Denna befolkningsminskning sänder chockvågor genom flera samhällen och länder, vilket påverkar relationerna mellan olika generationer, kön, nationaliteter, men det påverkar även tävlingen mellan människan och maskinerna.

Den minskade befolkningstillväxten kommer att innebära mindre press på produktionen av bland annat mat. Bland annat så kommer inte jordbruket att behöva öka produktionen så som det tidigare påståtts (Sharma.2016:26-27).

 

Nationalliberalism i USA

August 24, 2016

Roosevelt

Känner ni till att den individualistiska laissez-faire ekonomin, även kallad nyliberalism av vissa kom att kastas i papperskorgen en gång för alla i samband med att Franklin Delano Roosevelt tillträdde som President i USA den 4 mars 1933.

Under Roosevelt så kom USA istället att slå in på en väg som har kallats för nationalliberalism, vilket höll i sig fram till år 1967.

Roosevelt kom att införa ett ekonomiskt program som tydliggjorde regeringens roll för att skydda de gemensamma intressena mot individens mest extrema sidor.

Det handlar helt enkelt om att vi som individer måste ta ett större ansvar för att erkänna det ömsesidiga behov i relation till vår omvärld.

Under perioden mars 1933 till augusti 1935 så genomförde President Roosevelt omfattande förändringar där den federala staten hade en central roll för att öka säkerheten för individer, marknader, banker och företag (Woodard.2016:147-182).

Laissez-Faire ekonomi

August 23, 2016

Ekonomi

Laissez-Faire är ett ekonomiskt system som i princip innebär att en federal regering ska vara relativt liten och inte tränga sig på. Ekonomin anses vara en privatsak och inte något som angår det offentliga. Regeringens uppdrag vara bara att se till så att kontrakt fullföljs och att äganderätten respekteras.

Detta är något som i första hand kom att tilltala de så kallade libertarianerna som satte friheten framför allting annat och där staten inte skulle blanda sig i ekonomin.

Med åren kom detta ekonomiska system att kritiseras och många anser att socialdarwinisterna kom att ha rätt när de ansåg att det här systemet inte var bra för alla. Helt enkelt att den libertarianska filosofin som i första hand gynnade eliten kom att skapa en dystopi för deras anställda. I detta mycket tuffa ekonomiska system där bristen på kontroll var total så kom heller inte arbetarna att tjäna så pass mycket att de kunde försörja sina familjer.

Det har också visat sig att Laissez-Faire ekonomin inte bidragit till ett friare samhälle och istället har ett samhälle växt fram där själva friheten har kommit att hotas. Detta ekonomiska system kom att nå sina glansdagar under perioden 1877-1930 (Woodard.2016:111-126).

 

Den amerikanska konstitutionen

August 23, 2016

Amerikanska konstitutionen

Tänk att när den amerikanska konstitutionen väl var på plats en gång i tiden så medförde den att två olika visioner kring frihet kom att stå mot varandra.

Den ena visionen byggde på libertarianska principer om en fullständigt fri marknadsekonomi och individens frihet.

Den andra visionen byggde på en form av statsbyggnad och guidad utveckling av ett samhälle med målet att en dag så som förebild runt om i världen (Woodard.2016:97).

 

Den moderna amerikanska liberalismens startpunkt!

August 23, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Herbert Croly har kommit bli ett namn som förknippas med den moderna amerikanska liberalismen och dess startpunkt. Han skrev nämligen boken “The Promise of America Life”.

I denna numera historiska bok så talades det uttryckligen om en framtidstro och optimism som kännetecknade dåtidens USA och han nämnde även att där tittade man framåt och i Europa var dåtiden viktigare än framtiden.

Croly kom i denna bok dessutom att argumentera för att det behövdes en starkare politisk centralmakt och att denna statsmakt måste tjäna medborgarna. Lika viktigt var det för honom med mer kontroll över storföretagen och för att fackföreningarna skulle få mer att säga till om.

Detta kom att bli något av startpunkten för den progressiva rörelsen i USA eller som de kallas för idag Liberals (Pehrson.2015:170-171).

Föräldraledighet i California

August 20, 2016

Föräldrar

California har precis som New Jersey och Rhode Island tagit fram och genomfört en lagstiftning kring föräldraledighet för både män och kvinnor och den finansieras helt av att arbetsgivarna bidrar och det innebär inga direkta kostnader för de anställda.

Flera företag i delstaten California har redan börjat se fördelarna med det här systemet däribland Google, Facebook och Yahoo.

Något som blivit tydligt är att när delstater erbjuder den här typen av förmånliga regler och lagar så nyttjar de anställda detta mer än gärna. Som det fungerar i California idag så är det möjligt för föräldrarna att få ut upp till sex veckors föräldraledighet (Partanen.2016:102).

 

 

Män och kvinnor

August 18, 2016

Nordiska länder

Med jämna mellanrum så genomför World Economic Forum mätningar om gapet mellan män och kvinnor inom  fyra olika områden, nämligen:

1. ekonomiskt deltagande och möjligheter

2. utbildningsnivå

3. hälsa och överlevnad

4. politiskt inflytande

 

Då visar det sig att de nordiska länderna konstant rankas högre än USA och betraktas som de mest jämlika samhällena i världen. USA däremot rankas först på 28:e plats i denna rankning.

Något som syns tydligt för de nordiska länderna är att kvinnors deltagande i arbetskraften  är bland de högsta i världen och att löneskillnaderna är bland de minsta i världen (Partanen.2016:100-101).

 

Ukraina och Krimhalvön

August 17, 2016

Krimhalvön

Problemen mellan Ukraina och Krimhalvön började egentligen redan i november 2013 när dåvarande presidenten Viktor Yanukovich avbröt associationsavtalet med Europeiska Unionen. Detta medförde omfattande demonstrationer som kom att pågå i flera månader.

President Yanukovich tvingades tillslut att göra eftergifter och ett avtal som förhandlats fram av Tyskland, Polen och Frankrike blev då slutresultatet. Men, Ryssland vägrade gå med på och skriva under detta avtal. I februari 2014 så flydde president Yanukovich huvudstaden. Strax efteråt så erkände USA och EU en ny regering i Ukraina men Ryssland vägrade erkänna denna interimspresident som kom att bli Oleksandr Turchanow.

Nu började nationalisterna på Krim att vädra morgonluft och uppmanade Moskva att försvara dem mot vad de kallade för fascister. Den 30 februari så började pro-ryska styrkor att ta kontrollen över delar av Krim. Många av dessa pro-ryska nationalister kom att  bära ryska vapen, tala ryska och använda sig av rysktillverkade uniformer utan några militära beteckningar.

Ukraina kom att reagera starkt på det här och kallade dem för “små gröna män” baserat på vilken färg som uniformerna hade.

Den 16 mars 2014 så röstade Krim för att bryta sig loss från Ukraina och dagen efter detta val så erkände President Putin regionen Krim som en suverän och självständig stat. Putin kom också att erkänna de “små gröna männen” och att de assisterat de ryska styrkorna.

När väl vägen till självständighet påbörjats så agerade de små gröna männen genom att stänga av kommunikationsvägarna inne i och även till Krim och de tog även kontrollen över den fastighet där Ukrtelecom fanns, stängde av markbaserad telefon och Internettjänster (Segal.2016:70-71).