Oberoende och jämlikhet

Landsbygd klara sig själv

I samband med att Lars Trägårdh och historikern Henrik Berggren arbetade med boken Är svensken människa så genomfördes också observationer om individualism i Sverige och efter detta så analyserades insamlade data och en svensk teori om kärlek kom att utvecklas.

Där påpekar de att den grundläggande idén är att äkta kärlek och vänskap endast är möjligt mellan individer som är oberoende och jämlika.

Går vi nu ett steg vidare och tittar närmare på vilka värderingar som är viktiga i de nordiska länderna så kommer det fram att två saker som sticker ut är att klara sig själv respektive att vara oberoende i relation till andra medlemmar av samhället (Partanen.2016:50-51)).

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: