Archive for July, 2016

Föräldraledighet i norden

July 21, 2016

Nordiska länder

I de nordiska länderna så finns en universell regel om att minimitiden för föräldraledighet är nio månader. Under denna tid så får de 70% av sin vanliga lön under hela ledigheten.

I Norge så kan familjer välja att ta ut 11 månader med full betalning eller tretton månader med 80% betalning.

I Finland är det mamman som garanteras de fyra första månaderna och ledigheten börjar fem veckor före barnets beräknade födelse. Efter detta så har mamman tre månader på sig för bland annat återhämtning. Pappan kan samtidigt ta ut 3 veckors pappaledighet för att hjälpa till hemma. Dessutom har fadern ytterligare sex veckor som han själv styr över när han vill ta ut dem. I Finland är det dessutom som så att föräldrarna är garanterade rätten att återvända till sina jobb i upp till tre år efter barnets födelse (Partanen.2016:72-74).

Advertisements

Individuals, states and the Cold War

July 19, 2016

Cold war Berlin wall

According to the new book The Hacked World Order – How Nations Fight, Trade, Maneuver, And Manipulate In The Digital Age, written by Adam Segal we where all impacted by the cold war. It was not only the threats of nuclear war but also the struggle between individuals and states on both sides which resulted in new relationships. The final result was that both sides of this long and cold conflict created powerful bureaucracies because they wanted to competed with each other (Segal.2016:15).

 

Riktigt dålig föräldraledighet i USA

July 17, 2016

föräldraledighet

Enligt en FN-rapport som publicerades år 2014 som baserade sig på en undersökning av 185 länder och territorier så var det endast två länder som inte garanterade mammaledighet, nämligen Papua Nya Guinea och USA.

I USA är det bara delstaten California som erbjuder någon form av betald familjeledighet för arbetare som har betalat in till delstatens sjukförsäkring, men det gäller bara i sex veckor och det motsvarar bara hälften av vad det normalt tjänar.

Tittar vi generellt i USA så ser det väldigt illa ut då bara var tionde amerikan som arbetar inom det privata näringslivet har tillgång till någon form av föräldraledighet. Trots det visar siffror på att 87% fick någon  form av obetald ledighet. Bara en tredjedel av de inom den privata sektorn saknade tillgång till någon form av obetald ledighet. Många saknade också tillgång till betald semester.

Under perioden 2006 till 2010 så var det nära en tredjedel av de arbetande mammorna som inte tog ut någon mammaledighet överhuvudtaget (Partanen.2016:66-67).

Finland är inte socialistiskt!

July 16, 2016

Finlandsfärjan

Finland blev självständigt år 1917 men innan dess så var det först Sverige och sedan Sovjetunionen som styrde.

Strax efter självständigheten uppstod en bitter kamp mellan Finlands egen arbetarklass som sympatiserade med kommunisterna i Sovjetunionen och den konservativa kapitalisterna. Efter ett hårt och brutalt inbördeskrig så stod tillslut den fria marknaden som vinnare och slog ner det socialistiska upprorsmakarna.

Två årtionden senare så var det dags igen då Sovjetunionen hotade Finlands självständighet. Även denna gång så slogs de socialistiska / kommunistiska krafterna tillbaka så att Finlands självständighet och oberoende försvarades.

Dock var det konflikter som medförde allvarliga problem för Finland och hela 93.000 Finländare fick sätta livet till i samband med dessa krig. Detta var ett högt pris med tanke på att Finland då bara hade 3,7 miljoner invånare.

Finland är helt enkelt inte ett socialistiskt land.

Så här förstör Finländarna socialism, nämligen som att regeringen kontrollerar produktion och ägarskap av egendom. Det finns under socialism ingen privata fabriker, inga privata företag, affärer eller någon fri marknad. Under socialismen så tillåts heller inte några individer att bli rik och det finns bara ett politiskt parti, väldigt få personliga friheter, och yttrandefriheten är minimal.

Så, anklagelserna från republikaner i USA att de nordiska länderna skulle vara socialistiska är väldigt absurt! (Partanen.2016:54-55).

 

Oberoende och jämlikhet

July 14, 2016

Landsbygd klara sig själv

I samband med att Lars Trägårdh och historikern Henrik Berggren arbetade med boken Är svensken människa så genomfördes också observationer om individualism i Sverige och efter detta så analyserades insamlade data och en svensk teori om kärlek kom att utvecklas.

Där påpekar de att den grundläggande idén är att äkta kärlek och vänskap endast är möjligt mellan individer som är oberoende och jämlika.

Går vi nu ett steg vidare och tittar närmare på vilka värderingar som är viktiga i de nordiska länderna så kommer det fram att två saker som sticker ut är att klara sig själv respektive att vara oberoende i relation till andra medlemmar av samhället (Partanen.2016:50-51)).

What to not post on social media!

July 11, 2016

Online safety

In the new book My Social Media for Seniors, Michael Miller presents some very useful advice about posting on social media.

1. If you don´t have anything valuable to say don´t post it.

2. Never pick a fight.

3. If something might be used against you it´s important to not post it on social media.

4. Personal information should be kept private and that´s why you should keep it that way.

5. If you are in a bad mood or angry about something that should be kept away from social media.

6. Your telephone number or other personal contact information should never be published on social media.

7. Be careful about what you share when it comes to telling everyone where you are all the time.

8. Never publish Hoaxes, rumors or so called urban legends.

9. If you have taken photographs, never post them on social media before asking the persons on your photos for permission.

10. All kinds of sensitive information should be avoided when it comes to posting on social media.

(Miller.2016:25-29).

 

What is the sharing economy?

July 10, 2016

Economic freedom

Arun Sundararajan has written the new book The Sharing Economy – THe End of employment and the rise of crowd-based capitalism. 

In this new book she presents a very useful definition of the sharing economy which i want to share with you here on my blog.

The sharing economy which contains the following five characteristics:

“1.Largely market-based: the sharing economy creates markets that enable the exchange of goods and the emergence of new services, resulting in potentiallly higher levels of economic activity.

2. High-impact capital: the sharing economy opens new opportunities for everything, from assets and skills to time and money, to be used at levels closer to their full capacity.

3. Crowd-based “networks” rather than centralized institutions or hierarchies.

4. Blurring lines between the personal and the professional

5. Blurring lines between fully employed and casual labor, between independent and dependent employment, between work and leisure” (Sundararajan.2016:26-27).

 

Den väpnade konflikten i Angola

July 9, 2016
Angola Natur
Angola blev självständigt från Portugal år 1975 efter en väpnad kamp som hade pågått i 14 år. De parter som var inblande i konflikten var bland annat Movimento Popular De Libertaco de Angola (MPLA), the National Front for the Liberation of Angola (FNLA) och the National Union for the total independence of Angola (UNITA).
 
Självständigheten följdes av ett 27 år långt inbördeskrig. Det som fungerade som drivkraft bakom detta inbördeskrig var de så kallade “blood diamonds”. Här stod konflikten mellan MPLA som hade stöd av Sovjetunionen och Kuba och på andra sidan i konflikten fanns UNITA so mhade stöd av USA, Sydafrika och Zaire.
 
Inbördeskriget tog slut år 2002. Detta inbördeskrig kostade sammanlagt 1,5 miljoner människor livet och 4 miljoner människor drevs på flykt.
 
Men, lugnt har det inte kommit att bli och först år 2006 ingicks en vapenvila mellan regeringen i Angola och gerillan FLEC. Tyvärr har många grupper i provinsen Kabina vägrad finna sig i det här och fortsatt sin kamp (Andrews.2015:91-93).

Delningsekonomin

July 5, 2016
profilbild
Läser lite i en ny bok om “delningsekonomin”. Där beskrivs bland annat hur det i USA blivit möjligt att låna en parkerad bil som tillhör någon annan och det för bara 10 dollar per timme. Tjänsten kallas för Getaround.
 
Motsvarande finns i Frankrike respektive Tyskland och kallas där för Drivy. Detta har även utvecklats i Storbritannien och där är namnet EasyCar Club. I Nya Zeeland så heter motsvarande tjänst Yourdrive.
 
I Kina kan du få en plats på bussen genom att använda en app som heter Didi Kuaidi.
 
I Barcelona så kan du äta tillsammans med någon vid deras matbord och den tjänsten kallas för EatWith.
 
Något annat som har kommit att bli uppskattat och framgångsrikt på kort tid är Airbnb. Det är en tjänst där du som individ kan hyra ett rum, lägenheter, hus, båtar osv. Hittills är det 70 miljoner gäster som har nyttjat möjligheten att bo hon någon som man inte känner sedan tidigare (Sundararajan.2016:1-9).

Linux slog igenom 2014

July 3, 2016

operativsystem

År 2014 kom att bli ett viktigt år för öppen källkod. Då kom nämligen nästan 10% av alla företags superdatorer att köra Linux. De tio snabbaste superdatorerna i världen kom att köra Linux.

Ännu viktigare är att standarverktygen för att köra en website, hela vägen från operativsystemet, till webbservern, databaser och programspråk är numera öppen källkod.

Mozilla Firefox är en webbläsare som är baserad på öppen källkod och den har idag 24% av den globala merknaden för webbläsare.

Hela 70% av alla smartphones är baserade på Android som rent tekniskt är öppen källkod. Detta är i princip en strategi från Samsung och Google då de vill använda öppen källkod för att underminera Apple´s monopol samtidigt som de behåller sin egen position på marknaden (Mason.2015:122).