Hade Marx rätt eller fel?

Mikael Drakenberg profilbild

I den nya boken Postcapitalism – A Guide to our future som skrivits av Paul Mason så ställs just frågan om Marx hade rätt eller fel.

Den stora utmaningen är att marxism är två olika saker, dels en teori om historia men även en teori om kriser.

Som teori om historia kan det enligt olika forskare fungera och till och med vara en mycket bra teori eftersom den hjälper individer att förstå  både klass, makt och teknologi. Med denna teori som grund är det möjligt att förutsäga handlingar av personer med makt innan de själva vet vad de ska göra.

Men, som en teori om kriser så finns det stora problem med Marx teori. Marx förstod att kapitalismen som system var ett instabilt och komplext system. Han erkände också att klass medförde att människor och olika aktörer på marknaden fick ojämlikhet vad gäller maktposition. Men, det stora problemet med marxismen som teori är att Marx missbedömde kapitalismens kapacitet att anpassa sig.

Den riktigt stora utmaningen för Marx och Marxismen som teori var att anpassningsbara och komplexa system tenderar att vara öppna, eftersom de utvecklas i nära kontakt med omvärlden. Dessutom svarar den här typen av system som kapitalismen står för på de utmaningar som kommer. Detta då kapitalismen svarar genom att agera på ett innovativt sätt och systemet förändrar sig också på oförutsägbara sätt. Därmed skapas nya  möjligheter till tillväxt och expansion inom ramen för det kapitalistiska systemet (Mason.2015:49-50).

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: