Ekonomerna – det nya prästerskapet

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

I den läsvärda boken UNACCOUNTABLE – How Elite Power Brokers Corrupt our Finances, Freedom, and Security så berättas det om att centralbankschefer som ofta är ekonomer har kommit att liknas vid det gamla testamentets profeter och medeltida präster och att de i princip skulle vara ofelbara och ha en enorm makt.

Men, det har visat sig att dessa ekonomer inte är ofelbara därför att de ligger bakom ett antal stora misstag däribland så kallade ranking schemes däribland TI´s Corruption Perceptions Index.

Sedan mitten av årtiondet så har dessa ekonomer kommit att dominera världens finansiella institutioner däribland Internationella Valutafonden, Världsbanken och OECD.

Inte nog med det utan de fick även ännu mer makt ännu tidigare, nämligen under 1990-talet efter “The End Of History” och med framväxten av new world order.

Med framväxten av nya kabel-tv bolag så fick det nya prästerskapet en plattform för att marknadsföra sina idéer. Det var en del som hängda på det här bland annat den kända nobelpristagaren Gary Becker.

Det nya prästerskapet kom att stå som en form av centralfigur och ansåg sig ha svaret på alla ekonomiska problem, nämligen liberalisering och ännu mer privatiseringar.

Korruption kom också att kopplas till dessa nya präster både i USA och i resten av västvärlden. Delar av världen kom att bli en lekplats för olika maffiaorganisationer både hemvävda och utländska där allt handlade om att roffa åt sig av de resurser som fanns tillgängliga.

Redan under det kalla kriget så kom detta nya prästerskap att muta eller köpa lojaliteten bland  många diktatorer i trejde världen, däribland Mobutu Sese Seko i Zaire, Ferdinand Marcos i Fillippinerna, Haile Selassie i Etiopien och Mohammed Zia Ul-Haq i Pakistan. Det som kom att känneteckna många av dessa diktatorer var deras välfyllda Schweiziska bankkonton där de gömde undan en del av det bistånd som deras länder fått. En del hade till och med lyxbostäder i Frankrike och egna lyxiga flygplan (Wedel.2014:78-82).

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: