Archive for June, 2016

Hade Marx rätt eller fel?

June 30, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

I den nya boken Postcapitalism – A Guide to our future som skrivits av Paul Mason så ställs just frågan om Marx hade rätt eller fel.

Den stora utmaningen är att marxism är två olika saker, dels en teori om historia men även en teori om kriser.

Som teori om historia kan det enligt olika forskare fungera och till och med vara en mycket bra teori eftersom den hjälper individer att förstå  både klass, makt och teknologi. Med denna teori som grund är det möjligt att förutsäga handlingar av personer med makt innan de själva vet vad de ska göra.

Men, som en teori om kriser så finns det stora problem med Marx teori. Marx förstod att kapitalismen som system var ett instabilt och komplext system. Han erkände också att klass medförde att människor och olika aktörer på marknaden fick ojämlikhet vad gäller maktposition. Men, det stora problemet med marxismen som teori är att Marx missbedömde kapitalismens kapacitet att anpassa sig.

Den riktigt stora utmaningen för Marx och Marxismen som teori var att anpassningsbara och komplexa system tenderar att vara öppna, eftersom de utvecklas i nära kontakt med omvärlden. Dessutom svarar den här typen av system som kapitalismen står för på de utmaningar som kommer. Detta då kapitalismen svarar genom att agera på ett innovativt sätt och systemet förändrar sig också på oförutsägbara sätt. Därmed skapas nya  möjligheter till tillväxt och expansion inom ramen för det kapitalistiska systemet (Mason.2015:49-50).

Advertisements

Att vara en virtuell assistent

June 16, 2016

sociala medier

Begreppet virtuell assistent är rätt så nytt i Sverige, men internationellt har det funnits länge vilket syns när du söker på virtual assistant på Google.

Som virtuell assistent kan du ta på dig sådana uppdrag där just dina kunskaper kommer till användning. Det är också till stor nytta för småföretag som ofta inte har tid eller ens kunskaper att hantera de här sakerna. Det kan handla om hemsidor, webbsajter, WordPress, SEO-arbete, skrivarbeten som behöver bli utförda, ekonomi, eller nästan vad som helst.

Den stora fördelen är att du får göra det som du är bäst på och samtidigt kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Då uppstår en win/win situation.

En som har förstått kraften i det här med virtuella assistenter är Annika Elgeskog, som tillsammans med sina kollegor byggt upp det som idag är känt bland en del av oss som VA-teamet.

Själv jobbar jag sedan 1 maj som virtuell assistent och hjälper en småföretagare i Stockholm. Där sköter jag om att uppdateringar kommer ut på sociala medier och att företagets sajt med bland annat senaste nytt hållsuppdaterad och då ser jag också till att SEO-arbetet görs när det kommer in material som ska läggs in som “senaste nytt”. Förutom detta så ser jag till så att brev som kommer in på en specifik mailadress besvaras så fort det bara går då företaget har mycket nära kontakt och samarbete med olika frilansjournalister.

SEO-arbetet handlar mycket om nyckelord och att det ska in i rubriken, texten, som alt text för alla bilder som används och sedan också i metabeskrivningen.

För att allt ska fungera så ser jag också till att bild läggs in i texten och som utvald bild. Dessa två ska vara i olika format, då utvald bild alltid är mindre än bilden inne i texten.

Förutom detta så arbetar jag som frilansare, då hjälper jag bland annat ett småföretag i Lund med deras omvärldsbevakning inom sociala medier, och jag är också webbredaktör för deras två sajter fem snabba tips och Five quick steps Dessutom hjälper jag ett litet företag i Malmö som heter Effektiva Hemsidor och de är  är verksamma inom Internetmarknadsföring. Bland annat skriver jag SEO-optimerade blogginlägg till deras kunder, och hjälper även till en del när någon kund behöver hjälp med sin närvaro på sociala medier däribland Twitter, Pinterest och Instagram.

 

 

 

Ekonomerna – det nya prästerskapet

June 14, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

I den läsvärda boken UNACCOUNTABLE – How Elite Power Brokers Corrupt our Finances, Freedom, and Security så berättas det om att centralbankschefer som ofta är ekonomer har kommit att liknas vid det gamla testamentets profeter och medeltida präster och att de i princip skulle vara ofelbara och ha en enorm makt.

Men, det har visat sig att dessa ekonomer inte är ofelbara därför att de ligger bakom ett antal stora misstag däribland så kallade ranking schemes däribland TI´s Corruption Perceptions Index.

Sedan mitten av årtiondet så har dessa ekonomer kommit att dominera världens finansiella institutioner däribland Internationella Valutafonden, Världsbanken och OECD.

Inte nog med det utan de fick även ännu mer makt ännu tidigare, nämligen under 1990-talet efter “The End Of History” och med framväxten av new world order.

Med framväxten av nya kabel-tv bolag så fick det nya prästerskapet en plattform för att marknadsföra sina idéer. Det var en del som hängda på det här bland annat den kända nobelpristagaren Gary Becker.

Det nya prästerskapet kom att stå som en form av centralfigur och ansåg sig ha svaret på alla ekonomiska problem, nämligen liberalisering och ännu mer privatiseringar.

Korruption kom också att kopplas till dessa nya präster både i USA och i resten av västvärlden. Delar av världen kom att bli en lekplats för olika maffiaorganisationer både hemvävda och utländska där allt handlade om att roffa åt sig av de resurser som fanns tillgängliga.

Redan under det kalla kriget så kom detta nya prästerskap att muta eller köpa lojaliteten bland  många diktatorer i trejde världen, däribland Mobutu Sese Seko i Zaire, Ferdinand Marcos i Fillippinerna, Haile Selassie i Etiopien och Mohammed Zia Ul-Haq i Pakistan. Det som kom att känneteckna många av dessa diktatorer var deras välfyllda Schweiziska bankkonton där de gömde undan en del av det bistånd som deras länder fått. En del hade till och med lyxbostäder i Frankrike och egna lyxiga flygplan (Wedel.2014:78-82).