Demokrati och rösträtt

sommarväder

Demokrati är alltid att föredra som system framför diktatur. Därför behöver vi ibland fundera kring demokratin och de hot som finns mot demokratin. Varje dag måste vi nämligen skydda demokratin då den inte här ristad i sten.

Demokratin och rösträtten betyder nämligen väldigt lite om det inte samtidigt finns en fungerande infrastruktur för att kunna hålla effektiva och fria val. Lika viktigt är det att rättsstatens principer fungerar och att pengarnas inflytande på politiken begränsas.

Ett annat problem som direkt berör demokratin och hur den fungerar alternativt inskränks handlar om att begränsa rättssystemets möjlighet att agera på ett sätt som medför att de inte behöver ta ansvar.

Det måste också finnas goda möjligheter att starta nya partier och sammanslutningar, precis som att det måste finnas utrymme för fria sammanslutningar för handel och förhandlingar om kollektivavtal.

Något som är ett absolut krav är en öppenhet och genomskinlighet kring regeringen och dess agerande. Men, även pressfriheten är viktig då censur inte får förekomma.

Demokratin kräver även att det finns ett fungerande skolsystem som står fritt från politiskt inflytande för att på det sättet skapa möjligheter för människor att kunna utvecklas och växa som självständiga människor.

En demokratisk rättsstat kräver även att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet och en miljö som är hållbar och som sätter livet i första rum.

Vilka är då de största hoten mot demokratin?

1. Korruption

2. privat monpolistisk kontroll över ekonomin

3. Signifikant ekomisk ojämlikhet

4. Hemlighet och slutenhet från regeringen, men även övervakning

5. Propaganda från regimen

6. Militarism

(McChesney & Nichols.2016:28-29)

 

 

 

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: