Archive for May, 2016

Första invandrarna från Europa

May 24, 2016

Ellis Island

Banden mellan Sverige och USA, men även mellan Europa och USA går långt tillbaka. De första invandrarna från Europa kom till USA i augusti år 1855. Då hette mottagningsplatsen Castle Garden.

Åren gick och fram till och med 1890 så hade hela 8 miljoner invandrare till USA passerat Castle Garden.

Men, redan år 1882 började det bli tuffare tider och detta därför att då kom USA att införa en ny invandringslagstiftning som fick namnet Chinese Exclusion Act. Många kom att stödja denna lagstiftning däribland de invandrare som kommit tidigare från Europa. De ansåg nämligen att kineserna kom att ta deras jobb eftersom det visade sig att kineserna accepterade lägre löner.

Invandringsmottagningen i USA kom så smått att flyttas från Castle Garden till Ellis Island som ligger i hamninloppet till New York. Dessutom kom invandringen att minska efter det att Kongressen år 1891 antog en ny och mycket hårdare invandringslagstiftning.

Förutom Ellis Island så kom också en mindre mottagningsanläggning att etableras på västkusten, nämligen Angel Island utanför San Francisco (Pehrson.2015:38-39).

Advertisements

Fascism och kapitalism

May 22, 2016

Tyskland

Historien visar att när fascistiska partier står utanför makten så använder de ofta anti-kapitalistisk retorik för att få fler supportrar. Men, när de av någon anledning hamnar i en situation där de får makten så tonar de ner sin retorik och samtidigt visar det sig att kapitalister tenderar att gå dem till mötes för att de anser att just då är det den bästa möjliga icke-socialistiska lösningen.

Historisk forskning visar också att fascister har kommit att bli ett allvarligt problem när de kommer till makten därför att då väljer de ofta att förbjuda strejker, de upplöser oberoende fackföreningar, sänker lönerna vilket minskar arbetstagarnas köpkraft och samtidigt slussar de mer pengar till försvarsindustrin, vilket gynnar arbetsgivarna inom just den branschen (McChesney & Nichols.2016:38).

 

Historiska kolonier i USA

May 14, 2016

sommarväder

När det nu pågår ett nordiskt / amerikanskt toppmöte i Washington så passar det extra bra att skriva om amerikansk historia.

Det jag tänker fokusera på är de historiska kolonierna som etablerades i USA. De första vi känner till och som kan kallas för tidiga Yankees tenderade att slå sig ner i USA och då inte som individer utan som familjära enheter bestående av vänner, grannar och i vissa sammanhang handlade det om hela byar som flyttade.

De kom att slå sig ner i bland annat östra Massachusetts, västra New York. Lite senare kom de också att bosätta sig i delar av Västra Ohio och även i det som sedan blev delstaten Michigan.

Fram kom också att växa kolonin New Neatherland som kom att kännetecknas av en global handelskultur. Det var också multietniskt, multireligiöst och materialistiskt. Idag känner vi till det här som stora delar av New York city, de norra delarna av New Jersey, västra Long Island, och den nedre delen av Hudson Valley.

En stor skillnad fanns mellan puritanerna i New England respektive de som kom att leva i New Netherlands. Detta då de i New Netherlands inte förväntade sig särskilt stort självbestämmande. I denna koloni kom de att begränsa de styrandes makt och istället fokusera på att skydda individens frihet som de trodde var en rättighet som kom ifrån deras födsel.

En annan viktig del av dessa historiska kolonier var Midlands, som kom att grundas av engelska quakers. De trodde på människors inneboende godhet och välkomnade människor från många olika nationer och religioner. De kom att slå sig ner vid Delaware Bay och kom att kännetecknas av en pluralism och organiserades runt medelklassen.

Även Irländarna kom att sätta sina spår i USA, då de lämnade det krigshärjade områden som gränsade till Nordirland, men de kom även från norra England och delar av Skottland. De kom att breda ut sig från de södra och centrala delarna av Pennsylvania och hela vägen ner till de södra delarna av Ohio, Indiana, Illinois, Arkansas, men även till delar av Missouri och Oklahoma.

Vi får heller inte glömma den historiska djupa södern som kom att kännetecknas av att vara ett slavsamhälle. Här kom de vita att dominera och det fanns tydliga tendenser till det som vi idag känner till som Apartheid och det var också mycket auktoritärt på den här tiden. Den här modellen kom att sprida sig till stora delar av South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, de västra delarna av Tennessee, sydöstra Arkansas, Texas och North Carolina.

Slutligen finns det mer spanskinfluerade kolonierna som kom att bli känt under namnet El Norte. Mycket av den här kulturen finner vi idag i södra och västra Texas, södra delarna av California, Imperial Valley, södra Arizona, New Mexico, men även i delar av Colorado (Woodard.2016:62-76).

Andreas – Frilansande Multikonsult!

May 13, 2016

Lagerfjärd_Multikonsult

Min vän Andreas Lagerfjärd håller på att utveckla flera intressanta tjänster där han riktar sig till bland annat småföretagare. Man kan utan tvekan kalla Andreas för en multikonsult då han som sagt var har många strängar på sin lyra.

Han håller för tillfället på att bygga upp och etablera sin närvaro på olika sociala plattformar, däribland LinkedIn och Twitter. Dessutom är det tänkt att han ska bygga upp en gillasida på Facebook för att kunna marknadsföra sina tjänster.

Följande tjänster är under utveckling och kommer att erbjudas!

* Textproduktion.
* Textgranskning inklusive redigering och korrektur.
* Översättningar: företrädesvis svenska, engelska och tyska.
* Samhällsvägledning, exempelvis hjälp med att tillvarata sin rätt mot myndigheter och företag m.m.
* Avtalsrättslig rådgivning.
* Dataregistrering.
* Digitalisering.
* Föreningsutveckling, exempelvis medlemsvärvning.
* Dokumenthantering såsom arkivfrågor.
* Administrativ assistans.
* Omvärldsbevakning med analyser som tillval.
* Inventering av utbildningsbehov, planering och implementering.

Andreas Lagerfjärd – Frilansande multikonsult

 

 

Demokrati och rösträtt

May 6, 2016

sommarväder

Demokrati är alltid att föredra som system framför diktatur. Därför behöver vi ibland fundera kring demokratin och de hot som finns mot demokratin. Varje dag måste vi nämligen skydda demokratin då den inte här ristad i sten.

Demokratin och rösträtten betyder nämligen väldigt lite om det inte samtidigt finns en fungerande infrastruktur för att kunna hålla effektiva och fria val. Lika viktigt är det att rättsstatens principer fungerar och att pengarnas inflytande på politiken begränsas.

Ett annat problem som direkt berör demokratin och hur den fungerar alternativt inskränks handlar om att begränsa rättssystemets möjlighet att agera på ett sätt som medför att de inte behöver ta ansvar.

Det måste också finnas goda möjligheter att starta nya partier och sammanslutningar, precis som att det måste finnas utrymme för fria sammanslutningar för handel och förhandlingar om kollektivavtal.

Något som är ett absolut krav är en öppenhet och genomskinlighet kring regeringen och dess agerande. Men, även pressfriheten är viktig då censur inte får förekomma.

Demokratin kräver även att det finns ett fungerande skolsystem som står fritt från politiskt inflytande för att på det sättet skapa möjligheter för människor att kunna utvecklas och växa som självständiga människor.

En demokratisk rättsstat kräver även att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet och en miljö som är hållbar och som sätter livet i första rum.

Vilka är då de största hoten mot demokratin?

1. Korruption

2. privat monpolistisk kontroll över ekonomin

3. Signifikant ekomisk ojämlikhet

4. Hemlighet och slutenhet från regeringen, men även övervakning

5. Propaganda från regimen

6. Militarism

(McChesney & Nichols.2016:28-29)

 

 

 

Al-assad familjen och Syrien

May 1, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Fram till sin död år 2000 så var det Hafez Al-assad som styrde landet med järnhand. Sedan blev det hans son Bashar Al-Assad som tog över makten.

Al-assad familjen kommer från gruppen Alawiter som är att beteckna som en sekt med kopplingar till Shia islam men en moderat form av Shia islam. Alawiterna har sin starka bas i kustregionen runt Latakia, men de utgör endast 12% av den syriska befolkningen.

Med tanke på att de bara utgör 12% av befolkningen så har de onormalt starkt inflytande på ekonomin, och toppen inom politiken och militären.

Syrien är ett mycket komplicerat land som består av flera religiösa trosinriktningar däribland Shia araber, kurder, druzer, Armenier och en del kristna.

Baathregimen i Syrien sägs utgöra ett sekulärt försvar mot olika sekteristiska grupper och särskilt mot olika terroristgrupper.

Något som har kommit att bli problematiskt med åren är att Assad familjen har kopplingar till shiamuslimer och Syrien är det enda arablandet som är allierade med Iran.

Syrien blev självständigt från Frankrike år 1946.

En stor motgång för Syrien blev deras inblandning i sexdagarskriget, eftersom det också medförde ökade motsättningar mellan Jadid som hade kontrollen över partiet och Hafez Al-Assad som hade kontrollen över militären. Situationen förvärrades i september 1970 därför att Jadid som skickat trupper till  för att hjälpa PLO tvingades att dra sig tillbaka som ett resultat av kriget mot bland annat armén i Jordanien.

I november år 1970 så  avsattes Jadid i en statskupp och Hafez al-Assad installerades som Premiärminister i Syrien. Dessutom kom al-Assad att vara en mycket hårdförd ledare och hamnade i gruppen som kom att blir Israels motståndare efter kriget i oktober 1973 där araberna förlorade mot den Israeliska armén. År 1990 kom sedan pragmatismen att spela roll då Syrien valde att gå med i den av USA ledda koalitionen för att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait (Andrews.2015:73-76).