Historia om ojämlikhet i USA

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Historia är alltid relevant för att försöka förstå vår nutid. Därför tänkte jag ta fram ett lite avskräckande exempel från USA.

På 1800-talet så spelade det stor roll hur mycket mark någon ägde om han / hon ville ställa upp i valet. Då gällde ett krav på att äga 500 tunnland och att ha tio slavar, eller att äga fastigheter till ett värde av minst 150 pund efter skulder avräknats.

Under denna tidsperiod så tjänade en genomsnittlig amerikansk arbetare 20 pund per år. För att en statlig senator skulle kunna ställa upp i valet krävdes det att han ägde egendom som värderats till minst 300 pund. För guvernörer gällde att han måste äga egendom som värderats till minst 15000 pund (Woodard.2016:53).

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: