Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Från Moskva och makthavarna i Kreml så byggdes ett utopiskt samhälle upp. I detta systemet så hade individen inte några rättigheter. I princip allt ägdes av staten, däribland fabriker, jordbruk, kärnkraftverk, banker, järnvägar, flygbolag, tidningar, televisionen, restauranger, barer, affärer och shoppingcenter.

Den icke-vinstdrivande sektorn och civilsamhället avskaffades.

Sovjetversionen av kommunismen påtvingades andra länder i Östeuropa och på Balkan under vapenhot efter andra världskriget.

På den psykologiska nivån så krävdes det att individen kom att överge sitt eget ego, för att istället ersätta detta med vad som makten i Moskva krävde vad gäller till exempel samvete och moralisk kompass.

Den radikala kollektivism som sovjetsystemet kom att bygga på  krävde att individen tog till sig av det kommunistiska systemet och dess sätt att tänka och agera i alla situationer. Den som avvek kunde straffas på olika sätt, eller i värsta fall dödas.

Kommunistpartiet ansåg sig ha den exklusiva rätten att formulera samhällets normer, mål och värderingar. Ingen som helst kritik eller konkurrens tillåts.

Det var heller inget ovanligt att hela familjer förstördes, då den sovjetiska kommunismen uppmanade föräldrar att låta staten ta ansvaret för deras barn, och barn mer eller mindre förvarades i så kallade detskie doma. Det var en form av barnhem som var både underfinansierade och underbemannade.

Skilsmässor och aborter var lagliga, och syftet var att minska lojaliteten mot familjen. För att ersätta så många funktioner som möjligt som normalt tillhör familjen, så infördes alla möjliga institutioner för att ta hand om och forma framtida generationer. Det var till och med som så att barn uppmuntrades att spionera på sina föräldrar och att rapportera allt som var avvikande till relevanta myndigheter. Barnen lärdes också upp i att aldrig ifrågasätta partiets analys av verkligheten och att låta partiet tjäna som moralisk väktare.

Ännu mer galet var att regimen ville skapa den nya socialistiska mannen som skulle hjälpa till att bygga och upprätthålla den kommunistiska utopin.

Rättsapparaten var en del av den hemliga polisen och styrdes därmed av seniora ledare inom kommunistpartiet. Resultatet blev att rättsstaten inte existerade. Vad lagen är eller inte är styrdes helt av vad partibyråkrater hänvisade till att lagen är.

Det kommunistiska systemet i Sovjetunionen dödade tiotals miljoner människor och skadade hundratals miljoner människor (Woodard.2016:32-37).

 

 

 

 

 

Advertisements

Tags: , , , , , ,

One Response to “Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet”

  1. villacalifornia Says:

    Tänk vad nazism och kommunism är väldigt lika varandra i vissa frågor. Vissa delar av min tyska släkt dödades av nazismen och andra av kommunismen.
    Under många år var det frivilligt att vara med i Hitlerjugend, men du blev ändå avstängd från högre studier, många jobb mm. Dessutom visste barnen att om de inte var medlemmar, så kunde pappa försvinna.

    I dag pratar vi mycket om högerns tankegångar och namnger nazismen men glömmer vänstern och kommunismen,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: