Archive for April, 2016

Historia om ojämlikhet i USA

April 26, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Historia är alltid relevant för att försöka förstå vår nutid. Därför tänkte jag ta fram ett lite avskräckande exempel från USA.

På 1800-talet så spelade det stor roll hur mycket mark någon ägde om han / hon ville ställa upp i valet. Då gällde ett krav på att äga 500 tunnland och att ha tio slavar, eller att äga fastigheter till ett värde av minst 150 pund efter skulder avräknats.

Under denna tidsperiod så tjänade en genomsnittlig amerikansk arbetare 20 pund per år. För att en statlig senator skulle kunna ställa upp i valet krävdes det att han ägde egendom som värderats till minst 300 pund. För guvernörer gällde att han måste äga egendom som värderats till minst 15000 pund (Woodard.2016:53).

Advertisements

Bara en röst betyder något i USA

April 16, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Genom åren så har folk lurats av statspropagandan där det framhävs att alla röster är viktiga och att alla räknas.

Men, börjar vi gräva lite djupare vilket det är viktigt att göra så visar det sig att folkets röster inte betyder något i verkligheten.

För, tyvärr är det som så att i amerikansk politik så finns det en röst som hela tiden väger tyngre än alla andra röster tillsammans. Det jag talar om är de fåtal rika och högröstade som ser kreativ förstörelse som en normal affärspraxis och inte ett hot.

Forskning som genomförts av Martin Gilens vid Princeton University och Benjamin I Page vid Northwestern University visar nämligen på att de ekonomiska eliterna och organiserade grupper som representerar tunga affärsintressen har det enskilt största inflytandet på amerikansk politik. Däremot har massbaserade intressegrupper som bygger på vanliga människor väldigt lite eller inget inflytande på den politik som förs av den amerikanska administrationen i Washington.

Ett tydligt exempel på detta är att såväl militarism som viktiga miljöfrågor kopplade till miljökatastrofer lämnas i fred av administrationen i Washington. Detta trots att den breda massan anser dessa frågor vara av särskild viktig för den vanliga människan eftersom de har möjligheten att försvåra livet för mänskligheten och i värsta fall avsluta livet för dem.

Att just militarismen inte stoppas eller förhindras av administrationen i Washington beror på att ekonomiska eliter har stora intressen av att förhindra en minskning av militarismen och att byta ut fossila bränslen som idag är ett hot mot mänskligheten. Detta beror på att de ofta sitter på väldigt lukrativa positioner och därför har de av ekonomiska skäl inga intressen av att se en klar och tydlig förändring (McChesney & Nichols.2016:16-17).

Att tänka om framtiden!

April 16, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Enligt Magnus Lindkvist som skrivit boken The Future Book så visar olika studier på att personer som tänker mer på framtiden, att dessa personer är mer optimistiska, fattar bättre beslut angående mat och kosthållning, hålla sig i form och de har ofta det bättre ställt ekonomiskt (Lindkvist.2016:13).

 

Kommunismens fall i Polen

April 12, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

I början av 1980-talet så började arbetarna tröttna på den dåvarande kommunistiska regimen i Polen.

Det var gruvarbetarna vid Leninvarvet i Gdansk som kom att hamna i fokus. Här bildades också fackföreningen Solidaritet, vilket kom att bli den första fria fackföreningsrörelsen på den östra sidan om järnridån. Ledaren för denna nya fackförening kom att bil elektrikern Lech Walesa.

Regimen fick upp ögonen för Walesa redan på 1970-talet och det var inte ovanligt att han då och då kom att arresteras för vad som kallades för illegala fackliga aktiviteter.

Den kommunistiska regimen som misskött ekonomin i landet fick ännu mer folk emot sig när de den 14 augusti 1980 höjde matpriserna.

Den kommunistiska regimen under ledning av General Jaruzelski att Moskva inte kommer att hjälpa dem utan att de får själva lösa sina problem.

Situationen blev bara ännu mer omöjlig för de som styrde polen och tillslut så gick det så långt att samtal inleddes mellan kommunistregimen och oppositionen som då leddes av Walesa.

Nästa steg i utvecklingen blev ett avtal om fria val och Solidaritet kom att vinna alla de fria platserna i parlamentsvalet. Det här blev en kalldusch för regimen som mer eller mindre övertalades om att bilda en koalitionsregering som var icke-kommunistisk. Denna nya regering kom att ledas av Tadeusz Mazowiecki (Hansson.2014:59-63).

Påtryckningar från Moskva

April 10, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Redan på 1940-talet så vidtog regimen i Moskva påtryckningar mot partierna i det som var känt som Östtyskland.

Resultatet lät inte vänta på sig då det tyska kommunistpartiet (KPD) började anstränga sig och tillslut lyckas med att övertyga socialdemokraterna (SPD) om att bilda ett nytt och gemensamt parti, nämligen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED).

Men, det första valet efter att andra världskriget tagit slut hölls inte förrän år 1946.

Samarbetet inom detta sammanslagna parti höll dock inte särskilt länge eftersom att kommunisterna fick allt större inflytande och de började tillämpa utrensningar som riktades mot socialdemokrater.

Samtidigt kom konflikten mellan Väst och Öst att öka, nämligen konflikten mellan allierade västländer och Sovjetunionen. Resultatet av detta blev nämligen att den 7 oktober 1949 så bildades Deutsche Demokratische Republik (DDR) (Hansson.2014:24).

 

Så fungerade det kommunistiska sovjetsystemet

April 9, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Från Moskva och makthavarna i Kreml så byggdes ett utopiskt samhälle upp. I detta systemet så hade individen inte några rättigheter. I princip allt ägdes av staten, däribland fabriker, jordbruk, kärnkraftverk, banker, järnvägar, flygbolag, tidningar, televisionen, restauranger, barer, affärer och shoppingcenter.

Den icke-vinstdrivande sektorn och civilsamhället avskaffades.

Sovjetversionen av kommunismen påtvingades andra länder i Östeuropa och på Balkan under vapenhot efter andra världskriget.

På den psykologiska nivån så krävdes det att individen kom att överge sitt eget ego, för att istället ersätta detta med vad som makten i Moskva krävde vad gäller till exempel samvete och moralisk kompass.

Den radikala kollektivism som sovjetsystemet kom att bygga på  krävde att individen tog till sig av det kommunistiska systemet och dess sätt att tänka och agera i alla situationer. Den som avvek kunde straffas på olika sätt, eller i värsta fall dödas.

Kommunistpartiet ansåg sig ha den exklusiva rätten att formulera samhällets normer, mål och värderingar. Ingen som helst kritik eller konkurrens tillåts.

Det var heller inget ovanligt att hela familjer förstördes, då den sovjetiska kommunismen uppmanade föräldrar att låta staten ta ansvaret för deras barn, och barn mer eller mindre förvarades i så kallade detskie doma. Det var en form av barnhem som var både underfinansierade och underbemannade.

Skilsmässor och aborter var lagliga, och syftet var att minska lojaliteten mot familjen. För att ersätta så många funktioner som möjligt som normalt tillhör familjen, så infördes alla möjliga institutioner för att ta hand om och forma framtida generationer. Det var till och med som så att barn uppmuntrades att spionera på sina föräldrar och att rapportera allt som var avvikande till relevanta myndigheter. Barnen lärdes också upp i att aldrig ifrågasätta partiets analys av verkligheten och att låta partiet tjäna som moralisk väktare.

Ännu mer galet var att regimen ville skapa den nya socialistiska mannen som skulle hjälpa till att bygga och upprätthålla den kommunistiska utopin.

Rättsapparaten var en del av den hemliga polisen och styrdes därmed av seniora ledare inom kommunistpartiet. Resultatet blev att rättsstaten inte existerade. Vad lagen är eller inte är styrdes helt av vad partibyråkrater hänvisade till att lagen är.

Det kommunistiska systemet i Sovjetunionen dödade tiotals miljoner människor och skadade hundratals miljoner människor (Woodard.2016:32-37).

 

 

 

 

 

Rumänien under Ceausescu

April 4, 2016

Mitt foto_fotograf Mehdi Amiri

Det som en gång i tiden var tänkt att utgå ifrån  det gemensamma goda kom istället att slå över i kollektivt elände.

Nicolae Ceausescu som var generalsekreterare för det rumänska kommunistpartiet kom att köra landet djupt ner i ekonomisk misär och gigantiska skulder.

Ett av de allra värsta misslyckandena var projektet som gick ut på att Danubfloden som gick ut på att omvandla detta område till ett område för stor risodling. Det här kom istället att orsaka en av de värsta biokemiska katastroferna som i sin tur tog död på en stor del av det liv som fanns i Svarta havet.

Dessutom kom Ceausescu att bygga ett skrytbygge i form av ett palats och administrativa byggnader. Men, de kom också att bygga en kärnkraftsanläggning som var av så dålig kvalitet att dess säkerhet kom att hota hela den sydöstra delen av Europa.

Saken blev ännu värre av att den galna Ceausescu kom att bedriva en politik som gick ut på att allt är till salu och allt kan exporteras.

Ekonomin kördes allt djupare ner i total misär, och varje rum i ett hem eller på ett företag fick ha max en 40 watts lampa och det kontrollerades noga av polisen.

Med åren kom en personkult att skapas runt Ceausescu som påminner mycket om hur det är i Nordkorea. Det här kom också att backas upp av den hemliga polisen Securitate. Det spreds till och med rykten om att en del av de högre upp inom den hemliga polisen hade rekryterats en gång i tiden bland unga rumäner, i princip barn.

Ceausescu hade nämligen fått för sig att Rumäniens nationella storhet skulle växa baserat på landets befolkning. Därför förbjöd han aborter, och han förbjöd också import och försäljning av preventivmedel. Dessutom införde han straffskatter mot de som hade få barn. Inte nog med detta utan de införde också överraskningskontroller för att kunna upptäcka de som försöker avbryta sin graviditet.

Resultatet av denna politik var att det uppstod en gigantisk mängd av oönskade bebisar. Hela 100.000 av dessa kom att hamna på barnhem under rent fruktansvärda förhållanden.

Dessutom fanns det en massiv övervakningsapparat där både klassrum och kontor buggades. Skrivmaskiner var det tvång på registrering för att få använda, och det var något som registrerades hos polisen. Kopieringsmaskiner var helt förbjudna.

Det har också nämnts att hela 1 av 4 fungerade som en del av hemliga polisen (Woodard.2016:28-31). 

 

Libanon – ett komplicerat land

April 3, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Libanon gränsar till Israel i söder och Syrien i öst och norr. Republiken Libanon fick sin självständighet från Frankrike år 1943.

En del har kallat Libanon för Mellan Österns Schweiz och där Huvudstaden Beirut beskrivs som Mellan Österns Paris.

Tyvärr har det goda anseendet kommit att skadas på grund av det sekteristiska våldet som pågick mellan 1975 till 1990, men även på grund av de senaste årens problem i grannlandet Syrien.

Libanon har 4,5 miljoner invånare, men på grund av konflikten i Syrien så finns nu 1 miljon syriska flyktingar i Libanon.

Regeringen i Libanon har under en lång tid varit västinriktat, men samtidigt så finns det stor oro på grund av Hizbollah som terroriststämplats av både USA och EU. Denna milis är nämligen minst lika stark som Libanons egen militär som i dagsläget består av ungefär 74.000 soldater.

Vad gäller det politiska läget i Libanon så är det rätt så komplicerat, då det består av bland annat kristna maroniter, sunni muslimer och druser. Det finns dessutom mängder av palestinska fraktioner i landet som representerar de 450.000 Palestinierna i Libanon. Hälften av dessa Palestinier lever i 12 olika flyktingläger.

Det finns stora politiska, ekonomiska och sociala splittringar i landet, vilka kan härledes tillbaka till självständigheten år 1943. Det finns nämligen en oskriven pakt som erkänner 18 separata religiösa sekter och vilken roll de spelar i regeringen baserat på religiös tillhörighet. Presidenten kommer från gruppen kristna maroniter, Premiär ministern är sunni muslim, talmannen i parlamentet är shia muslim.

Syrien har spelat en roll ända sedan den intervenerade i inbördeskriget år 1976. Interventionen genomfördes för att stödja den kristna milisen inom den libanesiska fronten eftersom muslimdominerade grupper varit rätt så framgångsrika precis som vänsterinfluerade grupper som tillhör den nationella libanesiska rörelsen.

När Syrien var som mest inblandade i Libanon så hade de hela 40.000 soldater på plats och de fungerande som en form av avskräckning, vilket hade godkänts av arabförbundet. De var inte i Libanon för att någon sida i konflikten skulle vinna, men för att behålla möjligheten för Syrien att kunna manipulera den libanesiska politiken (Andrews.2015:59-61).