John Locke – Liberalismens fader

Mikael Drakenberg profilbild

John Locke´s idéer kom att ta sin grund i det som vi i Europa kallar för liberalism. I USA däremot så kallas det ofta libertarianism.

John Locke som tillhör de så kallade upplysningsfilosoferna och såg individer som fria och ensamma individer som är lyckliga med sitt skapade. Genom svett och sitt eget arbete så skapade de vad vi kallar för egendomar. De påpekas också att de som jobbade hårt också var de som fick en majoritet av egendomarna.

För att försvara det här så skapade de regeringar som bands till sitt uppdrag genom ett så kallat kontrakt. Om regeringen bröt mot det sociala kontraktet så ansågs det relevant att egendomsägare kunde avsätta regeringen.

Fram växte en misstro mot den stora staten och de klassiska liberalerna såg staten som det stora problemet därför att med större stat så finns det mindre frihet för individen.

Hur kom det sig då att klassisk liberal teori inte klarade av att leverera löftet om frihet. Det visade sig bero på att frihet är inte något som är bilateralt utan istället är det triangulärt. Deltagarna var nämligen staten, folket och de som kom att bli aristokratin eller oligarkin.

Den liberala demokratin har således uppdraget att hålla dessa tre krafter i balans (Woodard.2016.13-15).

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: