Fredsavtalet Oslo 2 (Israel / Palestina)

Mikael Drakenberg profilbild

I samband med fredsavtalet Oslo 2 mellan Israel och Palestinierna så kom Västbanken att delas in i tre olika områden.

Områdena kom att kallas för Area A, Area B och Area C.

Palestinierna fick nästan total kontroll över Area A, vilket inkluderar de mest urbana områdena. Palestinierna fick också del i kontrollen av Area B.

Men resten av Västbanken, vilket motsvarar 62% av hela Västbanken, vilket benämns Area C ges Israelerna nästan exklusiv kontroll över. Däribland får de kontroll över Polisverksamhet, planering och konstruktion. Det är inom detta område som de Israeliska bosättningarna växer fram. Det bor ungefär 135.000 israeliska bosättare på ungefär 100 olika utposter inom Area C. Samtidigt bor där ungefär 150.000 Palestinier.

Hela 70% av Area C ligger inom det regionala rådet för Israeliska bosättningar och är därför otillgängligt för Palestinierna att använda eller att utveckla. Palestinierna kan inte ens få tillstånd att planera området utveckling. Om Palestinierna bygger bostäder här så förstörs de av Israel och familjerna tvingas iväg med våld (Danahar.2015:166-167).

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: