Archive for March, 2016

Innan Berlinmurens fall

March 30, 2016

Colin Woodard som skrivit boken American Character berättar bland annat i boken om hur han den 10 september 1989 var på väg från Wien till Budapest i Ungern. Det han såg var en massflykt av Östtyskar.

Det var Östtyskar som lyckats ta sig till Budapest och som sedan försökte ta sig vidare till Wien och friheten i väst. Resultatet blev att en hård press sattes på regimerna i Moskva, Östberlin, Prag och Budapest för att bestämma sig om  de ska kalla in militären eller välja att kapitulera inför det som händer.

Ungern hanterade situationen lugnt och sansat eftersom de var det land i östblocket som  var mest öppet, politiskt avslappnade och kundorienterade. Dessutom motsatte sig Ungern den sovjetiska ockupationen, då de ville bli en neutral stat precis som Österrike och det dåvarande Jugoslavien.

Medborgarna i Ungern hade redan tillåtelse att resa till väst, och lät därför 60.000 östtyska turister i Ungern att ta sig vidare till friheten via Wien. Östtyskarna visste nämligen om att i fall att de lyckas ta sig till friheten i Wien så skulle de kunna fortsätta till Västtyskland som betraktade dem som medborgare.

Vid mottagningsplatsen Passau så bekräftade närvarande journalister att de flesta som flytt från Östtyskland via Budapest och Wien var yngre än 40 år. Hälften av dem var till och med under 20 år. De flesta hade ett professionellt yrke, däribland läkare, tandläkare, industriella ingenjörer och så vidare. Dessutom var det hela 2/3 som ägde en bil, vilket ansågs som en lyx i Östtyskland.

Den stora flykten från Östtyskland medförde att de mer eller mindre tvingades importera gästarbetare från bland annat Vietnam för att kunna hålla sin industri igång.

När gränsen till Ungern stängde för dem, så valde många Östtyskar istället att ta sin tillflykt till den Västtyska ambassaden i dåvarande Tjeckoslovakien.

Fram till och med November 1989, så hade ytterligare 60.000 Östtyskar flytt från Östtyskland. Resultatet blev akut arbetskraftsbrist, bland annat brist på arbetare till fabrikerna, brist på läkare och tandläkare. Samtidigt blev det brist på både kläder, frukt & grönt, och olika reservdelar.

Pressen blev tillslut för hård så muren mellan Öst och Västberlin föll, och miljoner människor tog sig över gränsen till Västberlin. Slutligen så kollapsade Östblocket i december 1989 (Woodard.2016:26-28).  

Advertisements

Individuell frihet eller det gemensamma bästa

March 30, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

En diskussion som ofta finns när länder och samhällen jämförs är vad som är bästa vägen, nämligen den individuella friheten eller det gemensamma bästa.

I boken American Character – A History of the Epic Struggle between Individual LIberty and the Common Good, så påpekar författaren Colin Woodard att det egentligen inte handlar om det ena eller det andra, utan att balansera dessa två mot varandra.

Det finns alltid skillnader mellan länder och vad de värderar högst. I en del liberala demokratier, däribland Japan och Sydkorea så väger social sammanhållning mycket tungt precis som kollektivistiska  värderingar.

I länder runt om i västra Europa så har det funnits en tendens att välja socialdemokratiska regeringar som prioriterar det gemensamma bästa, vilket bland annat amerikaner inte känner sig bekväma med.

I Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland har valt en position mitt emellan socialdemokrati och den neoliberala  orienteringen som vi finner i bland annat USA, där individualismen är väldigt stark.

Något som vi också kan se är att många sociala välfärdsstater i västra Europa har visat sig stå för en stor stat och en aktivistisk regering, samtidigt som den privata ekonomin tillåts nå framgångar (Woodard.2016:22).

 

Den liberala demokratin

March 29, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Liberalism eller liberals är ju ett begrepp som ofta används inom politiken både nationelllt och internationellt.

Vad menas då med en liberal demokrati?

En liberal demokrati innebär inte att var och en för göra precis så som han eller hon vill. Målet är istället att skapa och upprätthålla ett samhälle som gör det möjlighet för människor att vara fria och självstyrande. Det innebär att det ställs höga krav på att autonoma individer inte bara är fokuserade på sitt eget intresse utan att de har intresse av att upprätthålla en miljö där varje barn får de verktyg som han eller hon behöver för att kunna bli en självständig individ.

Utan detta så blir det inte möjligt att upprätthålla tillgången till det offentliga goda och de institutioner som fostrar ett upprätthållande av den individuella friheten även för de som inte har turen att växa upp under samma goda ekonomiska förutsättningar.

Utan välinformerade, intresserade och engagerade människor så kan inte den liberala demokratin upprätthållas (Woodard.2016:20).

Revolution är inte den bästa lösningen

March 26, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Det gäller att se upp för populister som ropar på revolutionära förändringar, för vad som helst kan då hända.

Den Franska Revolutionen är en historisk varningssignal. Den förtryckta massan i Frankrike avsatte och avrättade den dåvarande kungen och drottningen, avskaffade monarkin. Dessa revolutionärer kom dessutom att byta namn på månaderna, och de högg huvudet av 16.000 så kallade fiender, och ägnade sig också åt summariska avrättningar av präster och arresterade de som utgjorde motståndare bland de valbara.

Det här störtade Frankrike in i ett fullständigt kaos vilket medförde att folk tillslut fick nog och ställde sig bakom en militär ledare som kom att bli något av en kejsare som i princip förklarade krig mot sina grannar (Woodard.2016:19-20).

 

 

John Locke – Liberalismens fader

March 25, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

John Locke´s idéer kom att ta sin grund i det som vi i Europa kallar för liberalism. I USA däremot så kallas det ofta libertarianism.

John Locke som tillhör de så kallade upplysningsfilosoferna och såg individer som fria och ensamma individer som är lyckliga med sitt skapade. Genom svett och sitt eget arbete så skapade de vad vi kallar för egendomar. De påpekas också att de som jobbade hårt också var de som fick en majoritet av egendomarna.

För att försvara det här så skapade de regeringar som bands till sitt uppdrag genom ett så kallat kontrakt. Om regeringen bröt mot det sociala kontraktet så ansågs det relevant att egendomsägare kunde avsätta regeringen.

Fram växte en misstro mot den stora staten och de klassiska liberalerna såg staten som det stora problemet därför att med större stat så finns det mindre frihet för individen.

Hur kom det sig då att klassisk liberal teori inte klarade av att leverera löftet om frihet. Det visade sig bero på att frihet är inte något som är bilateralt utan istället är det triangulärt. Deltagarna var nämligen staten, folket och de som kom att bli aristokratin eller oligarkin.

Den liberala demokratin har således uppdraget att hålla dessa tre krafter i balans (Woodard.2016.13-15).

Iran är komplicerat

March 24, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Med tanke på hur orolig vår omvärld är så behövs det hela tiden kunskap och ökad förståelse för hur dessa länder fungerar och hur det har med landets historia att göra.

Iran är ett av dessa länder som aspirerar på att vara en viktig aktör i Mellan Östern och Arabvärlden.

Mohammad Mossadeq installerades år 1951 som Premiärminister och var då känd som en skarp motståndare till allt utländskt inflytande. Bland annat ingick det i hans politik att nationalisera oljeindustrin som varit under brittisk kontroll sedan år 1913.

Två år senare, det vill säga 1953 så avsattes Premiärministern i en statskupp som organiserades av CIA och med stöd av MI6. Det som kom att bli känt som The Mossadeq Affair kom att leda fram till ett djupt misstroende och paranoia mot både amerikaner och britter.

USA kom senare att stödja Shahen som kom att sätta igång en Västanpassning och modernisering av Iran under 1960-talet.

Tillslut gick det så långt att fullt kaos kom att bryta ut, och Shahen tvingades i landsflykt den 16 januari 1979.

Resultatet blev att folk från alla samhällsklasser firade i Iran när Ayatollah Khomeini återvände från sin exil i Frankrike den 1:a februari, efter att ha tillbringat hela 14 år i exil. Khomeini hade nämligen först fängslats av Shahen på 1960-talet på grund av att han fördömt USA.

I april 1979 så utropas den Islamiska Republiken Iran, och i november månad så tar studenter i Teheran personal som gisslan på den amerikanska ambassaden. Det var hela 66 amerikanska diplomater som kom att hållas som gisslan. Studenterna som låg bakom gisslansituationen krävde nämligen att Shahen skulle återvända från USA där han befann sig av medicinska skäl. Shahen lämnade USA i december för asyl i Kairo, och han dog där i juli 1980.

Efter ett avtal som medlats fram av Algeriet så avslutades gisslandramat vid den amerikanska ambassaden i Teheran. En av kraven som fanns med i avtalet var att USA inte skulle lägga sig i Irans inre angelägenheter. Ännu mer förödmjukande för USA var att gisslan inte släpptes förrän sista dagen av President Jimmy Carter´s mandatperiod. Detta hade de medvetet dragit ut på därför att på så vis försäkra sig om att Carter inte skulle bli omvald som President.

USA lät sig dock inte hunsas eller styras av Iran, och 1979 införde USA sanktioner mot Iran som ett direkt resultat av gisslandramat på USA:s ambassad i Iran. När sedan Bill Clinton blev USA:s President så skärptes dessa sanktioner så att de kom att slå direkt mot Irans viktiga oljeindustri. Detta genomfördes också som en markering ifrån USA med hänvisning till att Iran anklagades för att sponsra terrorism och att de ägnar sig åt att utveckla kärnvapen (Andrews.2015:34-37).

 

Gemenskap var en gång i tiden naturligt

March 23, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

När vi idag tänker på samhället så är det ofta utifrån individualism och frihet. Men, så har det inte alltid varit.

En gång i tiden så var kollektivismen det naturliga, eller ett naturtillstånd som sträckte sig hela vägen från  bland annat det antika Babylonien till medeltidens Europa, men även till det då imperialistiska Kina.

Folk levde på den tiden i samhällen där individuell frihet inte var en del av ramverket. Medeltida Européer framställde sig själva som medlemmar av ett eller flera organ där det rådde harmoni mellan människorna (Woodard.2016:12).

Fredsavtalet Oslo 2 (Israel / Palestina)

March 12, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

I samband med fredsavtalet Oslo 2 mellan Israel och Palestinierna så kom Västbanken att delas in i tre olika områden.

Områdena kom att kallas för Area A, Area B och Area C.

Palestinierna fick nästan total kontroll över Area A, vilket inkluderar de mest urbana områdena. Palestinierna fick också del i kontrollen av Area B.

Men resten av Västbanken, vilket motsvarar 62% av hela Västbanken, vilket benämns Area C ges Israelerna nästan exklusiv kontroll över. Däribland får de kontroll över Polisverksamhet, planering och konstruktion. Det är inom detta område som de Israeliska bosättningarna växer fram. Det bor ungefär 135.000 israeliska bosättare på ungefär 100 olika utposter inom Area C. Samtidigt bor där ungefär 150.000 Palestinier.

Hela 70% av Area C ligger inom det regionala rådet för Israeliska bosättningar och är därför otillgängligt för Palestinierna att använda eller att utveckla. Palestinierna kan inte ens få tillstånd att planera området utveckling. Om Palestinierna bygger bostäder här så förstörs de av Israel och familjerna tvingas iväg med våld (Danahar.2015:166-167).