Archive for February, 2016

Polariseringen i USA

February 6, 2016

MIkael 300 X 300

Det råder enligt forskarna en stark polarisering mellan folket, olika aktivister, men även bland valda tjänstemän. Detta anses många gångar utgöra det stora problemet för att kunna styra landet.

Både republikanerna och demokraterna är står ännu längre bort ifrån varandra än tidigare i historien, och de framställer ofta en mycket negativ bild av varandra. Det har har medfört att partierna har skapat ett klimat där de avråder från att kompromissa vilket skapar låsningar.

Det här märks mycket tydligt bland de institutioner som är direkt kopplade till regeringen i Washington. Men, samma fenomen ser vi bland de lagstiftande församlingarna på delstatsnivå. Tyvärr har det skapats totala låsningar och det politiska och lagstiftande systemet är mer dysfunktionellt än tidigare, samtidigt som det råder ett klimat av politisk krigföring (Thurber & Yoshinaka.2015:1).

 

Advertisements

Att växa snabbt är inte alltid bäst

February 5, 2016

MIkael 300 X 300

Att vara så låst vid och extremt upptagen av behovet att växa snabbt är något som vi känner igen från många av de affärer som genomförts med direkta kopplingar till Internet.

Ett exempel på detta var när America Online köpte Time Warner år 2000 för 164 miljarder dollar, vilket visade sig vara en katastrof.

Ett annat exempel på ett rejält misslyckande var när riskkapitalister investerade 1,2 miljarder dollar i Webvan som var en livsmedelsbutik på nätet. Företaget lanserades år 1997. De kom inte att överleva längre än till 10 juli 2001, då de ansökte om konkursskydd, en så kallad kapitel 11 konkurs (Keen.2015:45-46).

 

Singapore – modellen för globala städer

February 4, 2016

MIkael 300 X 300

Singapore lyfts fram av bland annat Clotaire Rapaille som en modell för framtidens globala städer. Staden Singapore skapades från grunden av ledare som följde i konfucianismens principer.

Singapore har de flesta kännetecknen av en hub som drar till sig glomader. För det första så ligger Singapore på en ö med en strategisk plats mellan olika världar. Här finns även en av de allra bästa flygplatserna i världen som trafikeras av en av de bästa flygbolagen, nämligen Singapore Airlines.

Det som talar för Singapore är den stabilitet som kännetecknar denna stad vilket gäller både politiskt och ekonomiskt. Dessutom så finns det i princip ingen korruption här eftersom de tjänstemän som är tillsatta tjänar bra och är väldigt effektiva.

Befolkningen i Singapore kännetecknas av att de är väldigt välutbildade och där finns en high-tech industri som går på högvarv, samtidigt som det finns utbildningsinstitutioner av mycket hög kvalitet.

Dessutom är Singapore multikulturellt och ett hem för kineser, malayer, indier, och andra personer från runt om i världen. Samtidigt är det en väldigt säker stad som är väldigt öppen för affärsrelationer. Staden är dessutom väldigt välkomnande gentemot personer från olika kulturer (Rapaille.2015:72).

 

Hur representativ är vår riksdag?

February 3, 2016

MIkael 300 X 300

Som vi alla vet så sägs det att riksdagen ska vara något som representerar hela landet och alla som bor här i landet. Just att riksdagen representerar hela folket och att det därmed skänker legitimitet åt riksdagens maktutövning anses som centralt.

Det finns i dagsläget två olika former av representation, nämligen åsiktsrepresentation respektive social representation. Vad betyder då detta?

Åsiktsrepresentation innebär att riksdagens sammansättning ska spegla hela folkets åsikter i flera olika typer av frågor.

En social representation däremot innebär att hur riksdagen blir sammansatt efter ett val ska spegla den sociala sammansättningen i vårt land.

Hur har det då gått med representationen. Det beror på vem vi frågar, och om vi tittar på åsiktsrepresentation eller social representation. Finns det någon separat fråga där skillnaderna är tydliga, Ja bland annat frågan om EU-medlemskapet Där visade sig att sammansättningen i riksdagen var starkare för ett svenskt EU-medlemskap än vad det var ute bland vanligt folk. Samma sak kan vi säga inom området alkoholpolitik, där den har starkare stöd bland politikerna i riksdagen än ute bland folket.

Åsiktsrepresentation och om den bör förändras när opinionen förändras, dvs att de agerar som vindflöjel i riksdagen. Forskare har också kunnat konstatera att riksdagsledamöternas åsikter ligger mer till höger eller vänster jämfört med genomsnittsväljaren.

Forskare som studerat det här med representation anser att de inte ska agera så här kortsiktigt. Helt enkelt har de djupare saker att de hänsyn till istället för att svänga fram och tillbaka kortsiktigt beroende på vad som är populärt hos folket för tillfället (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:75).

Den nya tidens vänskapskorruption

February 2, 2016
MIkael 300 X 300
Några skrämmande exempel på den nya tidens korruption!
 
När finanskrisen drog fram och finansminister Henry Paulson hade ett tungt ansvar, så visade sig att de inte drog sig för att ta till vänskapskorruption eller så kallad political cronyism.
 
Det är nämligen som så att Henry Paulson är föredetta chef på Goldman Sachs, så när han behövde hjälp så vände han sig till den pensionerade medarbetaren på Goldman Sachs, nämligen Dan Jester. Han anlitades som “konsult” och var därmed inte anställd av staten. Därmed behövda han heller inte redovisa sina finansiella intressen och tillgångar.
 
Han hade sitt finger i varenda syltburk då han bland annat var med om att ta fram en bailout för både Fannie Mae och Freddie Mac. Men han hade också ett finger med när det handlade om att försöka få ordning på kaoset runt AIG, och beslutet att erbjuda en bailout till CItigroup, General Motors och Chrysler.
Samtidigt visade sig att han hade en framskjuten position vad gäller förhandlingar med Lehman Brothers, som tillslut gick i konkurs.
 
Ett annat exempel handlar om införandet av den nya sjukvårdsreformen (Obama Care) där senatens majoritetsledare Tom Daschle hade en framskjuten position, samtidigt som han var konsult för flera sjukvårdsföretag.
 
Tittar vi på krig och fred så visar det sig att i samband med förhandlingar om att intervenera i Syrien att Elizabeth O´Bagy hade en viktig och framskjuten position. Problemet här var att hon samtidigt hade ett kontrakt med en grupp som var mer eller mindre allierad med rebellerna i Syrien (Wedel.2014:49-51).

Information och kontroll

February 2, 2016

MIkael 300 X 300

Information är givetvis mycket viktigt idag både för företag, regeringar och politiska organisationer.

Men, som nämns i boken Unaccountable – How elite power brokers corrupt our finances, freedom, and security så har vi själva inte längre någon kontroll över vår personliga information. Något som har börjat ske är att många organisationer fungerar i smyg som underrättelsetjänster. En del har till och med fräckheten att påstå något sådant som att de jobbar för oss, vilket Facebook gör när de påstår sig hjälpa oss att hitta nya vänner. Samma tendenser finns bland bankerna och kreditkortsbolagen som samlar in information om oss och våra vanor. Det här förekommer också bland politiska partier och kampanjorganisationer.

När vi söker information så visar det sig dessutom att Google har som helt uppenbart mål att samla in så mycket information de bara kan om oss, och det märks i form av olika annonser som dyker upp när vi söker. Ofta baserat på sidor som vi besökt tidigare.

Ansvaret inom dessa organisationer är ofta mycket svårt att hitta för den enskilda individen, och för det allra flesta är dessa organisationers ansvar i princip något helt okänt (Wedel.2014:42-43).

 

Västvärldens kamp mot IS har misslyckats

February 1, 2016

MIkael 300 X 300

I den nya boken Kalifatets Återkomst – Orsaker och konsekvenser som skrivits av forskaren och terroristexperten Magnus Norell, så lyfts där bland annat fram att USA:s resurser för att bekämpa har varit för små och kommit försent.

Enligt en Kongressrapport från september 2015 så dras bland annat slutsatsen att både USA och Västvärlden tyvärr har misslyckats i sin kamp mot IS. Bland annat så har de misslyckats med att stoppa flödet av personer som reser till Syrien för att ansluta sig till IS. Detta gäller både i USA och i stora delar av Europa (Norell.2015:46-47).