Den israeliska barriären – en juridisk och politisk konflikt

Israel

Mellan Östern har alltid varit en krutdurk och Israel har sedan statens bildande upplevt sig hotad av aggressiva grannar.

Det här är långt ifrån okomplicerat eftersom det finns orosmoln även inom Israels gränser, däribland de mest hårdförda bland sionisterna som anser att Israels gränser har skapats och därmed etablerats av gud.

Fredsprocessen tar ibland ett steg framåt för att följas av två steg bakåt. Ett stort hinder för fredsprocessen är den så kallade barriären mellan Israel och Västbanken. Den internationella domstolen slog år 2004 fast att där barriären går in på ockuperat territorium så är det olagligt enligt internationell rätt, vilket motsvarar cirka 85% av barriären.

Men, Israel har valt att agera på ett trotsigt sätt genom att hänvisa till att domstolen saknar jurisdiktion.

Den här barriären eller muren som en del kallar den för har mycket negativa konsekvenser för Palestiniernas möjligheter att hitta jobb och försörjning, då de som tidigare jobbade inom tillverkningsindustrin och jordbruket i Israel blev av med sina jobb när barriären kom på plats.

Israel har istället för att låta Palestinierna komma in och arbeta, lämnat dem till sitt öde. De har samtidigt valt att importera arbetare så långt bort som ifrån Thailand (Danahar.2015:156-157).

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: