Redistricting – ett sätt att manipulera valutgången

Mikael Drakenberg profilbild

Eftersom kampen om vilka två kandidater som ska mötas i slutrundan av Presidentvalet i USA pågår för fullt, så kan det vara på sin plats att fortsätta förklara hur den här polariseringen fungerar.

Redistricting är ett av dessa vapen som kandidaterna nyttjar för att på så vis manipulera valutgången. Det handlar helt enkelt om att dra om gränserna för distrikten så de ligger i linje med ens intressen, representationen och vissa administrativa mål.

När man från början drog upp distriktsgränserna så var det ett ansvar som låg på varje delstat vilket hänger ihop med representationen i representanthuset.

Redistricting är intimt kopplat till polariseringen mellan politiska eliter, och där enskilda politikers och politiska partiers intressen och motiv spelar en mycket viktig roll.

För att undergräva konkurrensen i ett eller flera distrikt så kan redistricting användas för att manipulera valets utgång för att på så vis se till att skaffa sig en större makt i distriktet.

För att begränsa möjligheterna till redistricting så har processen för hur det här får gå till, så har begränsningar införts i ett antal delstater. En delstat som infört den här typen av begränsningar är New York, och det skedde år 2014 (Altman & McDonald.2015:45-46).

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: