Immigration och polarisering i USA

MIkael 300 X 300

Frågan om immigration och immigrationsreformer är något som delar de två politiska partierna, och där polariseringen är mycket stark.

Det som särskilt får känslorna att svalla är illegal immigration. Republikanerna vill gå hårdare fram och de argumenterar ofta för att det kostar amerikanerna jobben och att det kostar miljarder vad gäller sociala tjänster, och att riskerna är alldeles för stora för rättsväsendet och för de medborgare som bor längs med gränsen

Demokraterna däremot vill istället införa en väg till medborgarskap för så kallade illegala immigranter som följer lagarna och i dagsläget är så kallade odokumenterade arbetare.

I början av Presidentperioden för George W. Bush fanns det tendenser till att kunna enas över partigränsen för att kunna åstadkomma immigrationsreformer. Men, sedan inträffade september 11.

Efter det blev polariseringen återigen väldigt stark. Republikanerna kom då att flytta sig ännu mer högerut med hårdare fokus på säkerhet och att odokumenterade arbetare skulle utvisas ur landet. Demokraterna däremot flyttade sig åt vänster och återigen föreslogs att skapa en väg som gör det möjligt för illegala invandrare att kunna få medborgarskap på laglig väg (Thurber & Yoshinaka.2015:6).

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: