Polariseringen i USA

MIkael 300 X 300

Det råder enligt forskarna en stark polarisering mellan folket, olika aktivister, men även bland valda tjänstemän. Detta anses många gångar utgöra det stora problemet för att kunna styra landet.

Både republikanerna och demokraterna är står ännu längre bort ifrån varandra än tidigare i historien, och de framställer ofta en mycket negativ bild av varandra. Det har har medfört att partierna har skapat ett klimat där de avråder från att kompromissa vilket skapar låsningar.

Det här märks mycket tydligt bland de institutioner som är direkt kopplade till regeringen i Washington. Men, samma fenomen ser vi bland de lagstiftande församlingarna på delstatsnivå. Tyvärr har det skapats totala låsningar och det politiska och lagstiftande systemet är mer dysfunktionellt än tidigare, samtidigt som det råder ett klimat av politisk krigföring (Thurber & Yoshinaka.2015:1).

 

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: