Hur representativ är vår riksdag?

MIkael 300 X 300

Som vi alla vet så sägs det att riksdagen ska vara något som representerar hela landet och alla som bor här i landet. Just att riksdagen representerar hela folket och att det därmed skänker legitimitet åt riksdagens maktutövning anses som centralt.

Det finns i dagsläget två olika former av representation, nämligen åsiktsrepresentation respektive social representation. Vad betyder då detta?

Åsiktsrepresentation innebär att riksdagens sammansättning ska spegla hela folkets åsikter i flera olika typer av frågor.

En social representation däremot innebär att hur riksdagen blir sammansatt efter ett val ska spegla den sociala sammansättningen i vårt land.

Hur har det då gått med representationen. Det beror på vem vi frågar, och om vi tittar på åsiktsrepresentation eller social representation. Finns det någon separat fråga där skillnaderna är tydliga, Ja bland annat frågan om EU-medlemskapet Där visade sig att sammansättningen i riksdagen var starkare för ett svenskt EU-medlemskap än vad det var ute bland vanligt folk. Samma sak kan vi säga inom området alkoholpolitik, där den har starkare stöd bland politikerna i riksdagen än ute bland folket.

Åsiktsrepresentation och om den bör förändras när opinionen förändras, dvs att de agerar som vindflöjel i riksdagen. Forskare har också kunnat konstatera att riksdagsledamöternas åsikter ligger mer till höger eller vänster jämfört med genomsnittsväljaren.

Forskare som studerat det här med representation anser att de inte ska agera så här kortsiktigt. Helt enkelt har de djupare saker att de hänsyn till istället för att svänga fram och tillbaka kortsiktigt beroende på vad som är populärt hos folket för tillfället (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:75).

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: