Archive for February, 2016

Den israeliska barriären – en juridisk och politisk konflikt

February 28, 2016

Israel

Mellan Östern har alltid varit en krutdurk och Israel har sedan statens bildande upplevt sig hotad av aggressiva grannar.

Det här är långt ifrån okomplicerat eftersom det finns orosmoln även inom Israels gränser, däribland de mest hårdförda bland sionisterna som anser att Israels gränser har skapats och därmed etablerats av gud.

Fredsprocessen tar ibland ett steg framåt för att följas av två steg bakåt. Ett stort hinder för fredsprocessen är den så kallade barriären mellan Israel och Västbanken. Den internationella domstolen slog år 2004 fast att där barriären går in på ockuperat territorium så är det olagligt enligt internationell rätt, vilket motsvarar cirka 85% av barriären.

Men, Israel har valt att agera på ett trotsigt sätt genom att hänvisa till att domstolen saknar jurisdiktion.

Den här barriären eller muren som en del kallar den för har mycket negativa konsekvenser för Palestiniernas möjligheter att hitta jobb och försörjning, då de som tidigare jobbade inom tillverkningsindustrin och jordbruket i Israel blev av med sina jobb när barriären kom på plats.

Israel har istället för att låta Palestinierna komma in och arbeta, lämnat dem till sitt öde. De har samtidigt valt att importera arbetare så långt bort som ifrån Thailand (Danahar.2015:156-157).

Advertisements

Stay away from all kinds of subdomains

February 25, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

To begin with – what is a subdomain?

One example is when you sign up for a new account on WordPress.com and create your own blog there.

So, why is this a bad idea?

It is a bad idea because your business has no form av control, so if something bad happens everything can be lost and your business will be really screwed.

Get your own domain!

What you should do is to get your own domain and install WordPress on that domain. It will give your business the control you need. At the same time you can update your blog when you want to without being controlled by WordPress. When you have your own domain and your own blog you have control over the search engine optimization (SEO).

This is very important because a subdomain never get ranked as high as any regular website.  If you have your own domain and keep it updated consistently you will be able to rank much higher on Google.

That´s why your business should stay away from having your blog on a subdomain! (Loop.2016:105-106).

 

 

Konflikterna i Afrika

February 21, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Orsakerna bakom olika väpnade konflikter kan variera beroende på land och kontinent.

Demografiska förändringar är bara en av faktorerna, vilket syns på så vis att Lagos, som är huvudstad i Nigeria har fler invånare än Kairo och Kinshasa.

Diamanter är en annan stor konfliktorsak i Afrika, vilket märks i länder som Angola, Elfenbenskusten, Zaire, Republiken Kongo, LIberia, Sierra Leone och Zimbabwe.

Tyvärr ser vi också att mineraler kan vara en stor konfliktorsak, vilket medfört att många dragits in i meningslösa krig. Bland annat så har barn använts som soldater och kvinnor blivit utsatta för våldtäkt utan att något ställts till ansvar för dessa fruktansvärda brott (Andrews.2015:8-9).

 

Hur kan vi förstå världens konflikter?

February 19, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Det finns ett resonemang som stämmer rätt så väl in och som fortfarande går att tillämpa för att förstå olika skeenden. Här talar jag om generalen Carl Von Clausewitz. Han har förklarat det som så att krig handlar om att visa sin makt för att få sin motståndare att göra det man önskar.

Beviset för detta ser vi lite överallt i världen. Titta bara på USA:s invasion av Irak och Afghanistan. Vi kan även se det i samband med Rysslands krig mot Georgien, men även när Frankrike och Storbritannien hjälptes åt att fälla regimen i Libyen, som sedan slog över i anarki.

Andra krig och våldsamma konflikter har inte visat spår av samma blodighet, men är att anse som lika farliga för bland annat stabiliteten. Hit hör till exempel den ständigt pågående konflikten mellan Indien och Pakistan över Kashmir, trots att en form av stilleståndslinje drogs upp redan år 1972.

I Östra Asien pågår fortfarande konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea, dock är det inte något krig i dagsläget. Men de har formellt inte undertecknat något fredsavtal för att få ett officiellt slut på kriget som påbörjades år 1950.

I Stilla Havet finns också oroshärdar däribland regelbundna dispyter mellan bland annat Kina, Taiwan, Japan, Filippinerna, Malaysia, Vietnam och Brunei (Andrews.2015:1)

Beslutsfattande i riksdagen och ledamöternas ersättningar

February 17, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Beslutsfattande i riksdagen

För den svenska riksdagen så finns det inte några quorumregler, när det handlar om vanliga beslut.

Det finns heller inte något som säger att alla riksdagsledamöter måste vara närvarande vid beslutsfattandet, och därför är det nästan aldrig som så att alla är med. Det kan räcka med att bara en ledamot dyker upp inför beslutsfattandet.

Alla riksdagsledamöter har rätt att yttra sig, men statsråden som sitter i riksdagen har i dagsläget inte någon beslutanderätt.

Om det uppstår en situation där en riksdagsledamot har behov av att vara borta så är det naturliga att man sätter in en ersättare. Detta gäller i de fall när en riksdagsledamot behöver vara borta en längre tid.

Ledamöternas ersättningar 

År 2014 så låg riksdagsledamöternas grundarvode på 61.000 kr/månad. Ovanpå detta kommer vissa ersättningar för att täcka deras kostnader för boende i Stockholm, vilket ligger på 8000 kronor för de ledamöter som bor längre bort från Stockholm än fem mil. Dessutom tillkommer ett så kallad Stockholmstraktamente på 110 kr/dag som ska täcka varje övernattning i huvudstaden Stockholm.

Både arvodet och övriga kostnadsersättningar är skattepliktiga för riksdagsledamöterna.

Numera är det mycket vanligt att riksdagsledamöter har olika former av extrainkomster beroende på att de har tagit på sig vissa uppdrag direkt relaterade till uppdraget som riksdagsledamot, däribland olika styrelseuppdrag i statliga myndigheter, eller att de deltar i någon av alla de offentliga utredningar som är igång (Bäck, Erlingsson & Larsson.2015:77).

 

Facebook och Zuckerberg

February 17, 2016
Mikael Drakenberg profilbild
Inte undra på att Facebook fungerar som det gör!
 
I boken “The Internet Is Not The Answer” så beskriver författaren Andrew Keen bland annat hur grundaren till Facebook, Mark Zuckerberg har kommit att uppfattas av olika människor.
 
Bland annat beskrivs det hur Mark Zuckerberg inte ansågs passa in som nybörjare på Harvard när han var i tjugoårsåldern.
 
Även Eduardo Saverin, som var med och grundade Facebook har kommit att beskriva Mark Zuckerberg som socialt obekväm och en person som ofta inte passade in i klassen, och där kommunikationen med Zuckerberg kunde liknas vid att tala med en dator.
 
Yishan Wong som en kortare tid var den ledande ingenjören på Facebook, har kommit att beskriva Zuckerberg som att ha vissa autistiska drag och det kompletterat med en total brist på empati (Keen.63-64)

Schweiz och försvaret

February 16, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Clotaire Rapaille har skrivit boken The Global Code och där har han bland annat skrivit kort om försvaret i Schweiz.

Det som han påpekar är att i Schweiz så har de ett försvar som baseras på folket. De har en mycket bra kapacitet då de på 5 minuter kan mobilisera hela 500.000 soldater som är redo för strid. Ser man till alla hem i Schweiz så finns det cirka 1,5 miljoner militära vapen och det räcker för att kunna försvara befolkningen som uppgår till cirka 8 miljoner medborgare (Rapaille.2015:161),

 

Redistricting – ett sätt att manipulera valutgången

February 15, 2016

Mikael Drakenberg profilbild

Eftersom kampen om vilka två kandidater som ska mötas i slutrundan av Presidentvalet i USA pågår för fullt, så kan det vara på sin plats att fortsätta förklara hur den här polariseringen fungerar.

Redistricting är ett av dessa vapen som kandidaterna nyttjar för att på så vis manipulera valutgången. Det handlar helt enkelt om att dra om gränserna för distrikten så de ligger i linje med ens intressen, representationen och vissa administrativa mål.

När man från början drog upp distriktsgränserna så var det ett ansvar som låg på varje delstat vilket hänger ihop med representationen i representanthuset.

Redistricting är intimt kopplat till polariseringen mellan politiska eliter, och där enskilda politikers och politiska partiers intressen och motiv spelar en mycket viktig roll.

För att undergräva konkurrensen i ett eller flera distrikt så kan redistricting användas för att manipulera valets utgång för att på så vis se till att skaffa sig en större makt i distriktet.

För att begränsa möjligheterna till redistricting så har processen för hur det här får gå till, så har begränsningar införts i ett antal delstater. En delstat som infört den här typen av begränsningar är New York, och det skedde år 2014 (Altman & McDonald.2015:45-46).

Immigration och polarisering i USA

February 7, 2016

MIkael 300 X 300

Frågan om immigration och immigrationsreformer är något som delar de två politiska partierna, och där polariseringen är mycket stark.

Det som särskilt får känslorna att svalla är illegal immigration. Republikanerna vill gå hårdare fram och de argumenterar ofta för att det kostar amerikanerna jobben och att det kostar miljarder vad gäller sociala tjänster, och att riskerna är alldeles för stora för rättsväsendet och för de medborgare som bor längs med gränsen

Demokraterna däremot vill istället införa en väg till medborgarskap för så kallade illegala immigranter som följer lagarna och i dagsläget är så kallade odokumenterade arbetare.

I början av Presidentperioden för George W. Bush fanns det tendenser till att kunna enas över partigränsen för att kunna åstadkomma immigrationsreformer. Men, sedan inträffade september 11.

Efter det blev polariseringen återigen väldigt stark. Republikanerna kom då att flytta sig ännu mer högerut med hårdare fokus på säkerhet och att odokumenterade arbetare skulle utvisas ur landet. Demokraterna däremot flyttade sig åt vänster och återigen föreslogs att skapa en väg som gör det möjligt för illegala invandrare att kunna få medborgarskap på laglig väg (Thurber & Yoshinaka.2015:6).

 

Så kan vi förstå polariseringen i USA

February 6, 2016
MIkael 300 X 300
En stor del av de etablerade medierna som skriver om USA har misslyckats med att förklara varför det är så polariserat inom amerikansk politik.
 
Vad beror då polariseringen på?
 
Vi får gå tillbaka och studera de förändringar som tog sin början i samband med den senare halvan av 1900-talet.
 
Det som har skett är bland annat att de så kallade “Dixiecrats” har kommit att försvinna. Dessa var tidigare rätt så självständiga som konservativa demokrater i södra USA. De höll då de mer liberala delarna i norr i något av en “check”.
 
När de federala interventionerna blev allt vanligare inom området civila fri- och rättigheter så kom de konservativa demokraterna i södern att flytta sig närmare den dåvarande oppositionen.
 
Som läget ser ut idag så är dessa en fullständigt integrerad del av republikanerna. Demokraterna i södern är däremot idag mer åt det liberala hållet och domineras av icke-vita.
 
Forskning som genomförts visar också på att polariseringen i Kongressen har kommit att bli väldigt tydlig jämfört med hur det såg ut för bara en generation sedan. Det har blivit en tydlig polarisering då representanter har kommit att placera sig inom två politiska poler, samtidigt det kommit att bli allt färre som placerar sig i mitten.
 
Samtidigt har det skett en tydlig polarisering under de senaste 20 åren som har gjort massmedia ännu mer politiserad.
 
Tittar vi inom de två dominerande partierna, demokraterna och republikanerna så blir det ännu tydligare hur polariserat det blivit.
 
Republikanerna har kommit att oroa sig över och fokusera på den offentliga skuldsättningen, däribland fler sociala program inom bland annat utbildning. Storleken på den offentliga byråkratn är också något som de lägger mycket energi på.
 
Demokraterna däremot fokuserar mycket av sin energi på minskad social mobilitet, stagnerande löner, ökad ojämlikhet, global uppvärmning, vilken roll som den federala staten ska ha för att bland annat förbättra utbildningssystemet, och rättvisa / rättssäkerhet för immigranter.
 
Detta har ökad spänningen och polariseringen mellan höger och vänster i USA (Thurber & Yoshinaka.2015:1-4).