EU-medlemskapet var ett konstitutionellt problem

MIkael 300 X 300

Alla kommer säkert ihåg att vi folkomröstade om att gå med i Europeiska Unionen, och att en folkomröstning bara är rådgivande.

Den stora utmaningen för just Sverige var att ett medlemskap i EU innebär att vi flyttar beslutanderätt från Stockholm och riksdagen till Bryssel och EU-parlamentet. Det innebär också att vi överlåter makt till EU:s ministerråd.

I efterhand har det också kommit fram att Sverige ställdes inför problemet att vid en eventuell konflikt mellan nationell rätt och Europeisk rätt, så var det EU:s regelverk som hade företräde.

En annan fråga som kom att diskuteras i samband med en eventuell anslutning till den Europeiska Unionen var hur själva anslutningen skulle gå till för svensk del. Problemet som då uppstod var att i vår konstitution, det vill säga regeringsformen så finns det tydligt reglerat om vad som får överlåtas till olika mellanstatliga organisationer.

Hur löste då Sverige det här problemet?

En utredning som bestod av riksdagens samtliga partier sattes samman och denna utredning kom fram till ett förslag som gick ut på att en ny paragraf införs i regeringsformen som innebär att våra folkvalda nu klart och tydligt deklarerade om EU-rättens företräde framför nationell rätt. Samtidigt presenterade de ett förslag på att den tidigare begränsningen om vad som kan överlåtas i samband med beslutsfattande skulle tas bort.

Det kom att uppstå en hård konflikt kring frågan om EU-rättens företräde framför nationell rätt vid en eventuell konflikt mellan dessa regelverk. De som var emot en paragraf som klart och tydligt påpekar att EU-rätten har företräde kom att vinna denna strid. Resultatet blev att den dåvarande borgerliga regeringen mer eller mindre gav upp i sina försöka att försöka genomföra en sådan här förändring av regeringsformen.

När Sverige väl gått med i EU så kom riksdagen att sätta ner foten igen, denna gång handlade om att begränsa möjligheterna att överlåta beslut som handlar om principerna för det svenska statsskicket (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:71-72).

 

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: