Anpassning till förändring

MIkael 300 X 300

Clotaire Rapaille skriver i den nya boken The Global Code hur viktigt det är att vi konstant anpassar och utvecklar oss i relation till de snabba förändringar som sker.

Det är nämligen i princip omöjligt att förutse förändringar, så därför kan vi inte känna till vad vi kommer att göra under nästa årtionde eller ens nästa år. De allra flesta jobben kommer att förändras heller helt försvinna i och med dessa snabba förändringar. Därför är framtiden fullständigt öppen och okänd, vilket kräver flexibla svar gentemot vad som eventuellt kommer att ske (Rapaille.2015:65).

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: