Hur kan vi förstå konflikten i Mellan Östern?

MIkael 300 X 300

Ingen som följer nyheterna via televisionen eller via olika dagstidningar har väl missat att det pågår en väpnad konflikt i Mellan Östern. Då talar jag inte om konflikten mellan Israel och Palestinierna.

Jag talar om något mycket större nämligen den konflikt som har en direkt koppling till både IS och Saudiarabien.

Enligt den Palestinska forskaren Ahmed Khalidi så handlar det om ett krig om vad han kallar för “islams själ”.

Det handlar om en konflikt mellan muslimska grupperingar och som möjliggjort framväxten av IS.

Hur har då det här kunnat ske, jo det har kunnat ske därför att det har funnits ekonomiska intressen och då i första hand från Saudiarabien. De har pumpat in pengar i bland annat skolor, universitet och olika moskéer i ett flertal olika länder, både muslimska och icke-muslimska länder. Det här har skett även i Europa och i USA.

Därför har det kunnat växa fram en mycket extrem version av islam som är emot modernitet, är antisemitisk, kvinnofientlig och som samtidigt är emot alla former av demokratisering eller pluralism.

Det är en form av salafism som de fört med sig. Men, nu börjar även Saudiarabien att mobilisera eftersom de nu anser att IS utgör ett hot därför att Saudiarabien anser att de själva är islams centrum, vilket utmanas av IS och deras idé och tankevärld kring Kalifatet.

Saudiarabien har hamnat i en svår situation där de å ena sidan finansierar en stor del av den islamistiska ideologi som har medfört att IS växt fram. Å andra sidan har de nu ställt sig på USA: s sida genom att finansiera ett krig mot IS (Norell.2015:42).

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: