Individer och olika kulturer

MIkael 300 X 300

Begreppet Third Culture Kid har kommit att användas för att beskriva barn som tillhör det som ibland kallas för en global tribe.

Det handlar ofta om att föräldrar som har sin grund i en kultur och som nu lever i en annan kultur. Barnen föds i en tredje kultur. Det är inte ovanligt att föräldrarna fortsätter att flytta runt så att barnen nu får uppleva en fjärde kultur.

Vilka handlar det här om egentligen?

Ofta är det föräldrar som jobbar inom den amerikanska militären och som i omgångar är utstationerade i olika länder. Barnen till dessa brukar ibland kallas för military brats. 

Denna grupp av individer är ett bra exempel på  personer från denna globala tribe, det handlar då inte om pengar. Istället handlar det om deras förmåga att anpassa sig till ett liv där ständiga flyttningar ingår och där de då får uppleva olika kulturer.

Third Culture Individuals tillbringar i genomsnitt 7 år utomlands under sin uppväxt. Många gånger innebär det här att de får en möjlighet att expandera sin världsbild vilket innebär att de kan se på och utvärdera sina erfarenheter på fler än ett sätt. Dessutom visar forskningsresultat på att de ofta är mer toleranta, mer öppna och flexibla än de individer som är monokulturella (Rapaille.2015:42).

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: