Företag och tillväxt – exemplet Ericsson

MIkael 300 X 300

Företaget Ericsson grundades av Lars Magnus Ericsson år 1876. Fram till och med år 2013 så har företaget haft en kontinuerlig tillväxt. Antalet anställda var då 114.340 personer runt om i hela världen samtidigt som intäkterna var hela 35 miljarder dollar fördelat på hela 180 olika länder (Keen.2015:11)

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: