Israel och ockuperad mark

MIkael 300 X 300

En konflikt har pågått väldigt länge, i princip sedan Israel skapades. Det är konflikten mellan Israel och Palestinierna.

När Ariel Sharon satt vid makten kom det här att ta ny fart i samband med ett möte mellan Sharon och hans rådgivare.

Det framkom då nämligen att det finns ett begrepp som ingen verkade ha tänkt på innan dess, nämligen “Mawat Land”. Det är ett koncept som härleds tillbaka till det Ottomanska imperiet och det går ut på att mark som inte använts under tre års tid och därmed återgår till det Ottomanska imperiet enligt dåtidens rättssystem.

Detta kom att omvandlas av nutidens domstolar i Israel som slog fast att Israel har kontroll över marken. Resultatet av detta är att fram till dess att en slutgiltig status har kunnat bli klar så får marken använda för judiska bosättningar så länge inte Palestinierna kan bevisa att detta är deras privata egendom.

De första judiska bosättarna började anlända efter kriget år 1967 och baserat på deras religiösa tro så hade det som Israel då kallade Judea och Samaria, men som numera benämns Västbanken getts till det judiska folket från gud.

Med åren så har dessa bosättningar kommit att utökas, vilket många har kommit att se som det största hindret för en framtida hållbar palestinsk stat.

Den 4:e Genevekonventionen förbjuder att ockuperad nations mark överförs till det land som ockuperar marken. Även FN har riktat kritik och krävt att bosättningarna försvinner från de ockuperade territorierna i enlighet med artikel 49.

Här håller inte Israel med, utan de hänvisar istället till att Israel historiska och bibliska kopplingar till marken och att konventionen som FN hänvisar till inte är tillämpbar eftersom det inte har funnits någon “suverän” som är rättsligt accepterad på Västbanken eller Gazaremsan sedan tiden före sexdagarskriget år 1967.

År 1988 så accepterade Palestinierna en tvåstatslösning så som den organiserats enligt FN Resolution 181 från 1947. Då erkände också Palestinierna att Israel har rätt att existera och samtidigt tog den Palestinska exilregeringen avstånd från alla former av terrorism (Danahar.2015:148-152).

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: