Ett nytt krig startade 23 augusti 1996

MIkael 300 X 300

Mellan Östern är en komplicerad region med väldigt många grupperingar inblandade. Här talar vi i första hand om länder som Irak och Syrien.

Men, sedan finns även andra komplicerade länder med olika förutsättningar på marken som gör det svårt att se hur en fredsprocess skulle kunna gå till.

Här tänker jag i första hand på inflytande från Iran då de påverkar både i Gaza, och i södra Libanon. Detta då Iran tyvärr har kommit att finansiera både Hamas och Hizbollah, som i sin tur är mycket fientligt inställda till Israel.

Det krig som startades den 23 augusti 1996 började i ett helt annat land nämligen Afghanistan. Till en början var det inte så himla många aktörer inblandade, men med tiden har det kommit att bli till ett internationellt krig. Konflikten har också kommit att sprida sig till Mellan Östern, Nordafrika, USA och Europa.

Hur har detta krig som startats av individer med kopplingar till både shiamuslimer och wahabbiter kunnat bli så framgångsrikt.

Magnus Norell som är forskare på Totalförsvarets Forskningsinstitut, och med specialistinriktning Mellan Östern och Terrorism påpekar att det har blivit möjligt därför att många i västvärlden inte har förstått vad det egentligen var som inträffade den 23 augusti 1996 och att det är tal om ett heligt krig. Tyvärr har det visat sig att dessa extremisters slutmål enligt Norell är att uppnå en global hegemoni som är baserat på en mycket extrem tolkning av Koranen.

Därför har också IS kunnat växa fram och bli en maktfaktor trots sina mycket extrema metoder. Det har till och med gått så långt att de den 13 juni 2014 utropade ett nytt kalifat och  där Abu Bakr Al-Bagdhadi kom att tituleras den nya kalifen.

Sakta men säkert har delar av västvärldens ledarskap vaknat och börjat inse vilket hot som faktiskt IS utgör mot västvärlden. Det var också därför som USA började tillämpa flygangrepp mot IS i Irak under hösten 2014.

Tyvärr visar både forskare och olika säkerhetstjänster på att hela 30.000 utländska så kallade Jihadister slåss för IS. Ungefär en fjärdedel av dessa kommer från västvärlden (Norell.2015:14-16).

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: