Archive for January, 2016

EU-medlemskapet var ett konstitutionellt problem

January 31, 2016

MIkael 300 X 300

Alla kommer säkert ihåg att vi folkomröstade om att gå med i Europeiska Unionen, och att en folkomröstning bara är rådgivande.

Den stora utmaningen för just Sverige var att ett medlemskap i EU innebär att vi flyttar beslutanderätt från Stockholm och riksdagen till Bryssel och EU-parlamentet. Det innebär också att vi överlåter makt till EU:s ministerråd.

I efterhand har det också kommit fram att Sverige ställdes inför problemet att vid en eventuell konflikt mellan nationell rätt och Europeisk rätt, så var det EU:s regelverk som hade företräde.

En annan fråga som kom att diskuteras i samband med en eventuell anslutning till den Europeiska Unionen var hur själva anslutningen skulle gå till för svensk del. Problemet som då uppstod var att i vår konstitution, det vill säga regeringsformen så finns det tydligt reglerat om vad som får överlåtas till olika mellanstatliga organisationer.

Hur löste då Sverige det här problemet?

En utredning som bestod av riksdagens samtliga partier sattes samman och denna utredning kom fram till ett förslag som gick ut på att en ny paragraf införs i regeringsformen som innebär att våra folkvalda nu klart och tydligt deklarerade om EU-rättens företräde framför nationell rätt. Samtidigt presenterade de ett förslag på att den tidigare begränsningen om vad som kan överlåtas i samband med beslutsfattande skulle tas bort.

Det kom att uppstå en hård konflikt kring frågan om EU-rättens företräde framför nationell rätt vid en eventuell konflikt mellan dessa regelverk. De som var emot en paragraf som klart och tydligt påpekar att EU-rätten har företräde kom att vinna denna strid. Resultatet blev att den dåvarande borgerliga regeringen mer eller mindre gav upp i sina försöka att försöka genomföra en sådan här förändring av regeringsformen.

När Sverige väl gått med i EU så kom riksdagen att sätta ner foten igen, denna gång handlade om att begränsa möjligheterna att överlåta beslut som handlar om principerna för det svenska statsskicket (Bäck, Erlingsson, Larsson.2015:71-72).

 

Advertisements

Framtidens städer

January 31, 2016

MIkael 300 X 300

Diskussionen om hur städerna utvecklas har pågått rätt så länge bland olika grupper av individer.

Men, Clotaire Rapaille som har skrivit boken The Global Code tar det till en ny nivå när han diskuterar kring vad som kommer att känneteckna framtidens städer.

Det som framkommer är att städer som finns på en ö kommer att ha distinkta fördelar framför andra städer. Bland annat kommer dessa att sticka ut därför att de är en plats för frihandel. Ett exempel på detta idag är Dubai som utgör en viktig handelsplats för araber, perser, indier och turkar. Det handlar då ofta om butiker som fungerar som en utpost där olika kulturer finns representerade. Den här typen av städer var ofta öppna och välkomnade resenärer och handelsmän från överallt i världen. De skapade band mellan människor och kulturer.

Dessa städer kom också att ha en strategisk position där varor, människor och pengar från olika kontinenter kom att hitta varandra. Exempel på detta är städer som Istanbul och Singapore. Istanbul sägs utgöra en bro mellan öst och väst. Det har blivit en väg in till det ryska territoriet för den ryska marinen.

Lika viktigt har det kommit att bli med närheten till flygplatser som erbjuder direktförbindelser för de större flygbolagen. Det rör sig ofta om tillgång till flera olika flygplatser vilket märks tydligt i New York där både JFK, La Guardia, Newark, och en hel del mindre flygplatser fyller denna funktion. Som det ser ut idag så är Dubai den flygplats som är rankad som nummer ett i världen.

I framtiden så kommer möjligheterna att ta sig till viktiga platser att spela en ökad roll. Lika viktigt kommer det att bli för framtidens städer att erbjuda bästa tänkbara affärsklimat. Idag rankas Hong Kong som den stad som erbjuder bäst affärsklimat. Som två rankas Singapore (Rapaille.2015:68-70).

 

Digitala vapen – den nya tidens krig

January 30, 2016

MIkael 300 X 300

I en tid där den teknologiska utvecklingen går med rasande fart, så har också krigföring kommit att förändras. Istället för stora arméer och flygattacker så används idag olika typer av digitala vapen.

Ett exempel på det här är Stuxnet en bugg som utvecklades av den Amerikanska och den Israeliska regeringen. Detta vapen lanserades år 2010 och användes för att sabotera Irans kärnvapenprogram. Det attackerade nämligen de centrifuger som Iran använde för att anrika uran. På det här sättet så stoppades deras program under en längre tidsperiod, vilket inte skulle kunna ske på annat sätt än med militära vapen så som det såg ut förr i tiden.

Det som var väldigt speciellt med Stuxnet var att det attackerade datorer som inte var anslutna till internet och som inte heller hade någon koppling mellan sig.

Nästa exempel är Flame, som var ett vapen som aktiverade mikrofoner och webbkameror, samtidigt som det kopierade varenda tangentnedslag som genomfördes av användaren. Dessutom kopierade vapnet allt som dök upp på individens skärm, samtidigt som den använde sig av Bluetooth teknologi för att attackera andra enheter. Det visade sig vara väldigt svårt att upptäcka just Flame därför att det dolde sig själv som en del av den mjukvara som då och då uppdateras från Microsoft. När du således uppdaterar datorn på kvällen innan du stänger av, så kan det se ut som att det är en säkerhetsuppdatering som du hämtar ner, men det kan i själva verket vara Flame som du laddar ner och installerar (Lucas.2015:136-139).

 

Anpassning till förändring

January 30, 2016

MIkael 300 X 300

Clotaire Rapaille skriver i den nya boken The Global Code hur viktigt det är att vi konstant anpassar och utvecklar oss i relation till de snabba förändringar som sker.

Det är nämligen i princip omöjligt att förutse förändringar, så därför kan vi inte känna till vad vi kommer att göra under nästa årtionde eller ens nästa år. De allra flesta jobben kommer att förändras heller helt försvinna i och med dessa snabba förändringar. Därför är framtiden fullständigt öppen och okänd, vilket kräver flexibla svar gentemot vad som eventuellt kommer att ske (Rapaille.2015:65).

 

Hur kan vi förstå konflikten i Mellan Östern?

January 27, 2016

MIkael 300 X 300

Ingen som följer nyheterna via televisionen eller via olika dagstidningar har väl missat att det pågår en väpnad konflikt i Mellan Östern. Då talar jag inte om konflikten mellan Israel och Palestinierna.

Jag talar om något mycket större nämligen den konflikt som har en direkt koppling till både IS och Saudiarabien.

Enligt den Palestinska forskaren Ahmed Khalidi så handlar det om ett krig om vad han kallar för “islams själ”.

Det handlar om en konflikt mellan muslimska grupperingar och som möjliggjort framväxten av IS.

Hur har då det här kunnat ske, jo det har kunnat ske därför att det har funnits ekonomiska intressen och då i första hand från Saudiarabien. De har pumpat in pengar i bland annat skolor, universitet och olika moskéer i ett flertal olika länder, både muslimska och icke-muslimska länder. Det här har skett även i Europa och i USA.

Därför har det kunnat växa fram en mycket extrem version av islam som är emot modernitet, är antisemitisk, kvinnofientlig och som samtidigt är emot alla former av demokratisering eller pluralism.

Det är en form av salafism som de fört med sig. Men, nu börjar även Saudiarabien att mobilisera eftersom de nu anser att IS utgör ett hot därför att Saudiarabien anser att de själva är islams centrum, vilket utmanas av IS och deras idé och tankevärld kring Kalifatet.

Saudiarabien har hamnat i en svår situation där de å ena sidan finansierar en stor del av den islamistiska ideologi som har medfört att IS växt fram. Å andra sidan har de nu ställt sig på USA: s sida genom att finansiera ett krig mot IS (Norell.2015:42).

Individer och olika kulturer

January 23, 2016

MIkael 300 X 300

Begreppet Third Culture Kid har kommit att användas för att beskriva barn som tillhör det som ibland kallas för en global tribe.

Det handlar ofta om att föräldrar som har sin grund i en kultur och som nu lever i en annan kultur. Barnen föds i en tredje kultur. Det är inte ovanligt att föräldrarna fortsätter att flytta runt så att barnen nu får uppleva en fjärde kultur.

Vilka handlar det här om egentligen?

Ofta är det föräldrar som jobbar inom den amerikanska militären och som i omgångar är utstationerade i olika länder. Barnen till dessa brukar ibland kallas för military brats. 

Denna grupp av individer är ett bra exempel på  personer från denna globala tribe, det handlar då inte om pengar. Istället handlar det om deras förmåga att anpassa sig till ett liv där ständiga flyttningar ingår och där de då får uppleva olika kulturer.

Third Culture Individuals tillbringar i genomsnitt 7 år utomlands under sin uppväxt. Många gånger innebär det här att de får en möjlighet att expandera sin världsbild vilket innebär att de kan se på och utvärdera sina erfarenheter på fler än ett sätt. Dessutom visar forskningsresultat på att de ofta är mer toleranta, mer öppna och flexibla än de individer som är monokulturella (Rapaille.2015:42).

Företag och tillväxt – exemplet Ericsson

January 22, 2016

MIkael 300 X 300

Företaget Ericsson grundades av Lars Magnus Ericsson år 1876. Fram till och med år 2013 så har företaget haft en kontinuerlig tillväxt. Antalet anställda var då 114.340 personer runt om i hela världen samtidigt som intäkterna var hela 35 miljarder dollar fördelat på hela 180 olika länder (Keen.2015:11)

 

Iran som ett hot mot stabiliteten

January 17, 2016

MIkael 300 X 300

Ett av de stora problemen och hoten i Mellan Östern är Iran. Detta spelar även roll vad gäller situationen i Syrien. Detta därför att Assadregimen anses av många som en knähund åt Iran.

Dessutom uppfattas Iran som vinnaren i samband med de många konflikter som äger rum och har ägt rum i regionen. Detta är något som påpekas från Riyadh, Abu Dhabi, men även Ankara.

Problemet är att Iran har blivit en maktfaktor då de etablerat vad som en del kallar för ett protektorat i regionen, däribland har de etablerat kontrollen över en kustremsa som sträcker sig från Tyr i södra Libanon till Letakia som ligger nära den turkiska gränsen i norr. I protektoratet anses också Irak, Jemen, Libanon och Syrien ingå (Norell.2015:40).

 

Platons teori kring anonymitet blev tyvärr verklighet

January 15, 2016
MIkael 300 X 300
Tänk att för 2500 år sedan teoretiserade filosofen Platon om att göra fel utan att någon ser vem man är. Detta har blivit verklighet med framväxten av Internet och sociala medier.
 
Bakom anonymiteten kan människor gömma sig och ingen vet vem de är när de uppför sig illa, hotfullt eller helt oärligt. Det tydligaste exemplet på detta är de så kallade nättrollen som ofta publicerar meningslösa kommentarer på sociala medier eller som svar på artiklar som publicerats online.
 
Dessa attacker kan kan automatiseras och genomföras i hundratal eller tusentals gånger samtidigt.
 
Om någon vill göra intrång i en annan persons liv så är det relativt enkelt genom att hacka deras Apple konto där många tror att det är säkert att spara sina fotografier.
 
Om de vill stjäla pengar så behöver de inte gå till banken längre utan kan lura människor via Internet. Vill du dessutom förstöra någons goda anseende så kan du rätt så enkelt göra det direkt över Internet.
 
De kan dessutom ställa till stora problem för dig genom att kapa de terminaler som finns för konto- och visakort i våra affärer. På det sättet kan de komma åt stora summor pengar och plundra personers konton (Lucas.2015:14-15). 

Vad är en global tribe?

January 15, 2016

MIkael 300 X 300

I den nya boken The Global Code, så skriver författaren Clotaire Rapaille om bland annat begreppet Global tribe.

Vad är då en global tribe för något? Enligt författaren så rör det sig om ett litet nätverk av individer som har svårt att se någon plats som hemma. De har nästan alltid planer för sitt resande med många olika flygbolag inblandade, de reser alltid med lite packning, talar flera olika språk, har ofta mer än ett pass, och deras vänner finns ofta utspridda över världen. De tenderar också att tycka om goda viner och exotisk mat, samtidigt som de har en relativt noga utvald garderob med kläder. Det handlar ofta om specialdesignade kläder.

Det här lilla nätverket av människor kännetecknas också av att de ofta samlar på antika saker, har välfyllda bokhyllor och väggarna är ofta fyllda med kända tavlor som de samlat på sig genom sina resor. De följer heller inte trender utan är de som skapar trenderna.

Konceptet global tribe är nytt eftersom medlemmarna definieras utifrån sin position, sina attityder och sitt eviga resande. De är däremot inte definierade utifrån kändisskap eller pengar.

De människorna om ingår i det här lilla nätverket är ofta arbetande personer inom affärsvärlden (Rapaille.2015:28-30).